NFFAs årsmøte 2020 er onsdag 29. april, og det er her valg til nye styremedlemmer skjer. I år er det seks styremedlemmer og to varamedlemmer som er på valg.

Les valgkomiteens henvendelse til medlemmene her.

Her er NFFAs eksisterende styre.

NFFAs vedtekter kan leses her.

Foto: Astrid Drake, leder av NFFAs valgkomitè