Endelig kan vi se fram til å omgås på naturlig måte under en konferanse: Prate fag ansikt til ansikt med kolleger og bransjefolk, knytte nye relasjoner, føle fellesskapet i en konferansesal, ha hyggelig sosial omgang i pauser og under konferansemiddagen, vandre i et virkelig  utstillingsområde og se nye produkter og løsninger nyttige i jobbutførelsen vår.

Årets Farlig avfallskonferanse er den 36. i rekken. Faglig og sosialt kommer den til å bli den mest minnerike av de alle!  

Se konferansens nettsted for mer informasjon og påmelding!