Med dette øker vi sannsynlighet for normaliserte samfunnsforhold, og at årets konferanse skal kunne utløse et behov opparbeidet i langt over ett år: Å møtes ansikt til ansikt! 

Arrangementskomiteen for Farlig avfallskonferansen 2021 føler et ekstra stort ansvar. Pandemien har skapt konsekvenser vi sammen må rette opp i: Isolasjon, faglige utfordringer, fagnettverk med dårlige vekstvilkår, begrenset kommunikasjon og samvær kolleger imellom. Ambisjonen er derfor at årets konferanse både faglig og sosialt skal bli den mest minnerike!

Merk tid og sted: Tirsdag 16. og onsdag 17. november, Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen. Merk også at det planlegges fagtreff i regi av Forum for sikkerhetsrådgivere på "Dag 0" (mandag 15. november). 

Planleggingen er i full gang.  

Det vil bli anledning til digital deltakelse.