Deltakerne på årets konferanse fikk servert mye oppdatert informasjon og nyheter om regelverk, kommende tilsyn (brann og tank), nyheter om transport av farlig avfall, om Avfallsdeklarering.no, nye betraktinger rundt risikovurderinger innen farlig avfallshåndtering samt informasjon om kravet til separat innsamling av farlig avfall (herunder også håndtering og transport) som vil gjelde fra 2025. 
 
Tema innsamlingsproblematikk - med en rekke praktiske eksempler og filmer - vekket stort engasjement hos deltakerne. Også foredraget hvor det ble stilt spørsmål om det er "risikosport å vinne offentlige anbud innen farlig avfallsområdet", medførte et utall interessante meningsutvekslinger under konferansen. Mange ser nå med forventing fram til sluttføringen av arbeidet med en bransjestandard for slike anbudsprosesser. Det ble gitt informasjon under konferansen om arbeidsgruppen i NFFA som nå jobber med en slik standard, som etter planen skal være ferdig i løpet av inneværende år.
Ved å se foredragene i opptak, blir du også oppdatert på en rekke andre viktige temaer - som siste nytt om Langøya-deponiets levetid, nedgravde kabler som avfall eller ikke, kritisk blikk på returordningene og opprydding på skytebaner.
 
I opptak får du nå også høre den internasjonalt anerkjente pandemiforskeren professor Nils Christian Stenseth. Han varslet at dagens pandemi neppe blir den siste. Men NB: Han var uansett optimistisk for framtiden....
 
Så for å holde deg oppdatert: Fikk du ikke vært med på årets konferanse og tatt del i kompetansedelingen, fortvil ikke: Du kan overvære alle foredragene i opptak mot deltakerhonorar. Send henvendelse til post@nffa.no og vi skal gi deg tilgang. 
 
Vi takker ydmykt alle våre foredragsholdere, teknisk personell og dyktige assistenter. Stor takk også til våre annonsører og utstillere som bidro til at konferansen kunne gjennomføres. Til dere som deltok under direktesendingen: Takk for alle hyggelige tilbakemeldinger til oss i NFFA.