Konferansen er desidert største og mest interessante møteplass for alle med interesser innen farlig avfall. Konferansen 2019 er lagt til Clarion The Hub i Oslo, 25. og 26. september. I det foreløpige programmet som vises på den nye hjemmesiden, refereres en rekke aktuelle foredragstemaer. Ressurspersoner allerede på plass, er bl.a.:

  • Ledere fra samtlige myndighetsorganer som gjør beslutninger innen farlig avfall
  • Hege Rooth Olbergsveen, nettopp hjemkommet som miljøråd i Brüssel 
  • Anders Aas, Revac (som har opplevd konsekvensene av brann på avfallsanlegg)
  • Einar Finstuen, Bård Olsen og Jon Erling Terjesen (tre av bransjens mest erfarne kjemikere)
  • Advokatene Geir Lippestad og Ingrid Finne Reenskaug (minner oss om konsekvensene av våre handlinger)
  • Miljørådgiver Guro Thue Unsgård forteller om en bagatell som ble et helvete
  • Adm. dir. Julie Brodtkorb har meninger om bransjens omdømme
  • Siv. ing. Ida Nilsson svarer på om klassifisering virkelig kan gjøres på 1-2-3
  • "Mannskoret" med en rekke profilerte navn fra TV og scene skal underholde
  • … og flere navn og temaer vil tilkomme

Følg med på det nye nettstedet til Farlig avfallskonferansen 2019! Her kan du se det foreløpige programmet, og selvsagt melde deg på.