Teorien bunner i at farlig avfall er komplekst fagområde som krever regelmessig oppdatering og kompetansetilførsel. Og sannelig om ikke mange også opplever at nettopp farlig avfall urettmessig har havnet i "skyggenes dal" som følge av den enorme oppmerksomhet "sirkulær økonomi" har fått. 

På årets konferanse ble farlig avfall og miljøgifter virkelig satt inn i den kontekst hvor denne avfallfraksjonen hører hjemme! Kompetente, erfarne og engasjerte foredragsholdere på rekke og rad bidro til nettopp dette. 

Dersom ikke vi som er engasjert med farlig avfall har hatt forståelse for vår samfunnsrolle før, så har vi den nå. Både i historisk sammenheng, i dag og i framtiden. Det er vi som tar miljøgifter ut av kretsløpet!

NFFA takker årets deltakere og foredragsholdere med varmt hjerte for at vi fikk dele disse høstdagene i hovedstaden sammen! 

Og ikke minst: Det er en ære for NFFA å (endelig) ha tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen som foreningens æresmedlem!

Du finner foredragene som PDF-filer nedenfor. Vi minner om at enkelte av innslagene under konferansen ikke inneholdt visuelle innslag i form av PowerPoint-presentasjoner. Hva gjelder presentasjonen "Nakne fakta og den fulle sannhet om farlig avfall" (styremedlem i NFFA / leder farlig avfall i Stena Recycling, Torbjørn Steensrud), vil NFFA gjøre denne tilgjengelig for våre medlemmer i fullversjon med kommentarer innlest av Ivar Nergaard. Medlemmene får beskjed når denne foreligger (om få uker).

Her er foredragene fra Farlig avfallkonferansen 2019:

Adm. dir Stein Lier Hansen, Norsk Industri

Seksjonsleder Mette Follestad, Miljødirektoratet

Sjefingeniør Arne Lærdal, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Fagdirektør Mette Nilsen, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Tidligere Norges miljøråd i EU, nå seksjonssjef i avfallseksjonen, Hege Rooth Olbergsveen, Miljødirektoratet

Fagkonsulent farlig avfall / sikkerhetsrådgiver Einar Finstuen, Norsk Gjenvinning

Kjemiker / ekspert farlig avfall Bård Olsen, Renor

Kjemiker / ekspert farlig avfall Jon Erling Terjesen, Stena Recycling

Daglig leder Anders Aas, Revac

Kommunikasjonsrådgiver Arnt Espen Folvik, Vestfold interkommunale brannvesen

Fagsjef Morten Onsrud, Norsirk

Senior miljørådgiver Guro Thue Unsgård, Norconsult

Advokatene Geir Lippestad (Advokatfirmaet Lippestad) og Ingrid Finne Reenskaug (PWC)

NFFA-jurist Einar Bratteng, NFFA

Leder farlig avfall Stein Hestnes Johnsrud, Norsk Gjenvinning Midt Norge

Leder av regjeringens ekspertutvalg for farlig avfall, Ingrid Riddervold Lorange

Medlem i NFFAs ekspertpanel, sivilingeniør Ida Nilsson, Norconsult

Fagsjef Sverre Huse-Fagerli (MEF) og gen.sekr. Roar Hansen (NFFA)

Seniorrådgiver / siv.ing. Martin Sveinssøn Melvær, Bellona