Denne kursdagen både frisker opp eksisterende og gir oppdatert kompetanse pr. oktober 2020 om håndtering av farlig avfall. 

Påmelding her!

NFFA-veilederen 2019-2021 (papir- og digital versjon) er viktig undervisningskilde på denne kursdagen. 

Kort om kurset:

  • Kurset underbygger kompetansekravene i Avfallsforskriften, Landtransportforskriften, krav i tillatelse til virksomhet etter Forurensingsloven og Internkontrollforskriften 
  • Forsvarlig håndtering, riktig deklarering og forberedelse til trygg transport av farlig avfall (og radioaktivt avfall)
  • Innføring i effektiv bruk av NFFA-veilederen 2019-2021 herunder gjennomgang av nyheter og endringer
  • Forberedelse til tilsynsaksjoner

Kurset gir dokumentert opplæring som skriftlig bekreftes overfor deltakeren og virksomheten vedkommende representerer.

Deltakerne på dette kurset får i tillegg tilgang til 2 timer personlig oppfølging av relevante ressurser fra NFFAs ekspertpanel i etterkant av kurset. 

PRIS FOR MEDLEMMER: KR. 4 200 PR. DELTAKER. 

Påmelding her!