Rapporten er basert på farlig avfall og radioaktivt avfall rapportert inn i Avfallsdeklarering.no. For bransjen er selvsagt totaltall interessante, men enda mer nyttig er de fylkesvise oversiktene og tallene pr. avfallsstoffnummer.

Her er rapporten!

Vær obs på:

  • Mengdene i rapporten er lavere enn de som oppgis av Statistisk sentralbyrå. Årsak er at egenbehndler, import samt avfall eksportert direkte fra norske avfallsprodusenter til behandling anlegg i utlandet ikke blir registrert i Avfallsdeklararering.no.
  • Radioaktivt avfall - definert som avfall som kun har radioaktivitet som farlig egenskap - omfattes ikke av rapporten (38XX og 39XX). Her henvises til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.