Utvalgets rapport er nå presentert og overrakt miljøvernminister Ola Elvestuen. Rapporten uttrykker tro på at flere alternative deponiløsninger enn hittil kjent vil komme, og at det bør tilrettelegges for andre løsninger enn NOAHs alternativ i Brevik, som rapporten nærmest definerer som utelukket etter at Norcem som eier av gruvene i Dalen er negative til deponibruk.

Ekspertutvalgets rapport har som bakteppe at langsiktig deponibehov for farlig avfall vil bli redusert i langsiktig perspektiv og mest av alt etter 2025. Dette som følge av ambisjonene om sirkulær økonomi, økt teknologiutvikling og derved flere gjenvinningsløsninger. Utvalget tror avslutningen av deponiet på Langøya vil skape fremvekst av nytt marked for sluttbehandling og flere profesjonelle markedsaktører. 

Samtidig understreker rapporten at det også i et langsiktig perspektiv vil være tilstede behov for deponi for farlig avfall. Dersom dette behovet ikke er tilfredsstilt når Langøyadeponiet er fullt, må myndighetene tilrettelegge for beredskapsløsninger / overgangsløsninger, påpeker ekspertutvalget. Det henvises blant annet til restriksjoner i import samt lempeligere vilkår for eksport, f.eks. til saltgruver i Tyskland.  

Rapporten råder myndighetene til å innta en mer aktiv rolle også innenfor farlig avfallfeltet. Det henvises bl.a. til forsknings- og innovasjonsstøtte, gjennomgang av regelverk, fondsløsninger i kombinasjon med deponiavgift samt på lengre sikt; forbud mot deponering av "relevante fraksjoner".

Les ekspertutvalgets rapport her!

Les gen.sekr. Roar Hansens kommentar til Avfallsbransjen.no