Vi anbefaler alle våre medlemmer til å kjøpe boken når den utkommer til sommeren. Du kan lese mer om den på Universitetsforlagets nettsted.

Dette blir den første boken i sitt slag, og er etterlenget av alle som arbeider innenfor det kompliserte avfalls- og gjenvinningsfeltet. Einars Brattengs bok viser bl.a. hvordan det europeiske regelverket påvirker det norske avfallsregelverket. Den gir også oversikt over relevante kilder og dommer på området. Rammedirektivet og et betydelig antall dommer fra EU-domstolen får fyldig omtale i boken.

NFFA er stolt over å ha en så kompetent fagperson i vår kompetansepool, og som medlemmene har den aller største nytte av. Einars bok vil utvilsomt også bli et referansepunkt for norske advokater, dommere, rådgivere og saksbehandlere i forvaltningen.