De 31 studentene starter nå en utdannelse som er unik, trolig i Europa. Første studentkull er fullt, og flere står nå på venteliste for opptak neste år.

Det er Fagskolen Vestfold og Telemark i samarbeid med Norsk forening farlig avfall (NFFA) som står bak utdanningstilbudet. Det er et landsdekkende tilbud og gir 30 studiepoeng. Det er 31 studenter som starter, i tillegg er det lang venteliste på studiet. Undervisningen er dialogbasert og vil foregå gjennom fysiske og nettbaserte samlinger. Studiet gjennomføres i løpet av ett år på deltid. Kompetanse Norge bevilget i fjor 2,5 mill. kroner til utviklingsarbeidet. 
 
Fagskolen og NFFA har engasjert en rekke personer med spisskompetanse innen de emner det skal undervises i. Emnene er Det grønne skiftet, Miljø- og avfallsrett, Kjemi, toksikologi og materiallære, Teknologi og digitale verktøy, HMS og logistikk samt Håndtering av farlig avfall. Studiet er akkreditert av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). 
 
Fagskolen Vestfold og Telemark og NFFA mener den nye høyere yrkesfaglige utdanningen vil gi autoritet og anseelse i avfalls- og gjenvinningsbransjen. Studiet er uttrykk for den kompetanse og profesjonalitet som kreves for at stadig flere og mer sammensatte miljøgifter tas ut av kretsløpet og kommer til forsvarlig behandling.
Oppstart av studiet ble markert i en seremoni hvor både ledelse i NFFA og Fagskolen Vestfold og Telemark deltok. Direktør Ellen Hambro deltok via en videohilsen. Studentene ble presentert for lærerkreftene, hvoretter undervisningen startet. Første fysiske samling strekker seg over tre dager, hvoretter det blir digital undervisning samt studiebesøk ved ulike anlegg rundt omkring i landet.
Fra venstre: Marit Lindstad (prosjektleder for utviklingsprosjektet bak "Høyere yrkesfaglig utdanning innen bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter), faglærer/emneansvarlig Einar Bratteng og faglærer/emneansvarlig Tor Fredrik Holth. Øvrige faglærere/emneansvarlige er Ronny Sørensen, Gunnar Grini og Matthias Sohl.