To forskjellige virksomheter har oppdaget slike containere. FANC spør strålevernsmyndigheter i andre europeiske land om de har oppdaget liknende containere.

Containerne er produsert av nederlandske TEHAWE BV. Det radioaktive stoffet (radium) er i de forsterkede endene av containerne. Doseraten varierer mellom noen få µSv/h til 30 µSv/h.

DSA ber NFFA om å sende informasjon til våre medlemmer om avfallscontainerne med mulige radioaktive stoffer. Hvis noen oppdager slike containere i Norge, ber DSA om å bli kontaktet (dsa@dsa.no og mette.nilsen@dsa.no).

Mette Nilsen kan også kontaktes ved mulige spørsmål: 67 16 26 70. 

Nedenfor vises aktuelle containere.