I en studiodebatt deltar politikerne Ola Elvestuen (V), Lars Haltbrekken (SV), Ruth Grung (AP) samt ogås Erik Solheim - tidligere miljøvernminister som nå leder Kjell Inge Røkkes Plastic REVolution Foundation. Det blir også flere nyhetsreportasjer laget av redaksjonen i Avfallsbransjen.no.

Trenger mer oppmerksomhet

-Farlig avfall er en fraksjon som trenger mer oppmerksomhet for å øke kunnskap og forståelse både hos politikere og publikum. Kompetanse, teknologi og kapasitet for håndtering av økende mengder farlig avfall i årene fremover, er avgjørende for en sirkulær økonomi. Derfor takket vi ja når Avfallsbransjen.no tilbød seg å fokusere på nettopp farlig avfall i en TV-sending, kommenterer generalsekretær Roar Hansen i NFFA og fortsetter:

-Det er interessant og tilfredsstillende at politikerne som uttaler seg i TV-programmet erkjenner faktum om økende mengder og derav behovet for nødvendig håndterings- og behandlingskapasitet. NFFA må nå ha ambisjon om at brede målgrupper må få samme forståelsen.

Støtt bransjens fagtidsskrifter!

Roar Hansen berømmer både Kretsløpet og Avfallsbransjen.no som viktige og kompetente fagtidsskrifter for avfalls- og gjenvinningsbransjen: -Vi trenger dem begge, og jeg oppfordrer bransjen til å tegne abonnement samt bruke disse mediene som annonseorganer. Tilgang til Avfallsbransjen.no gis her. Som medlem av NFFA, får abonnenter 40% rabatt. Kretsløpet er også viktig medium for vår bransje, og du kan lese mer om abonnement her

Hør podkast

Avfall Norge sender for tiden en serie gode og interessante podkaster om avfall og gjenvinning. Èn av disse omhandler farlig avfall, og det er prosjektleder Marit Lindstad i NFFA som intervjues av Avfall Norges Nancy Strand. Her er mange interessante fagpoenger. Lytt her!

Foto: Kunnskapsløse kommentarer om vannkvaliteten utenfor behandlingsanlegget på Langøya, medførte at generalsekretær Roar Hansen fant å måtte kaste redaktør Torbjørn Leidal i Avfallsbransjen.no ut av båten.