NFFAs styre for perioden 2022-2023 består nå av følgende medlemmer:

  • Bjørn Roger Broen, Norsk Spesialolje AS (styreleder),
  • Dordi Snefjellå, Østbø AS (nestleder)
  • Jarle Haugedal, Renor AS
  • Renate Heder, Norsk Gjenvinning AS
  • Christian Hermansen, Franzefoss Gjenvinning AS
  • Rune Trondsen, NORVA24 AS
  • Erik Brohjem, Wergeland Halsvik AS
  • Tormod Rugland, IVAR IKS
  • Karen Ånestad, SAR AS
  • Torbjørn Steensrud, Stena Recycling AS

Varamedlemmer: Pål Bjørsvik (Returkraft AS) og Jan-Ove Ødegaard (RagnSells AS)

Britt Mathisen Limo hadde meddelt valgkomiteen at hun etter en vurdering av kapasitetsbehovet på andre arbeidsområder dessverre måtte trekke seg ut av styret.  Hun ble takket for solid innsats i styrearbeidet i NFFA. Det samme ble Øystein Solevåg og Kristofer Larsen som også trer ut av styret.

Valgkomiteen i NFFA fortsetter med uendret sammensetting: Sonja Hunstad Rytter, Marvin Solheim og Morten Vinnstad.

Foto: Erik Brohjem er sammen med Tormod Rugland og Rune Trondsen nytt styremedlem i NFFA.

NFFAs årsberetning for 2021 kan du lese her!

Endring i vedtektene

Med bakgrunn i den betydning, rolle og høye aktivitet NFFA har fått, besluttet årsmøtet å tiltre forslaget om å opprette et kontrollutvalg. Under punktet Styrets oppgaver i vedtektene skal det nå fremgå at styret utnevner et slikt utvalg bestående av minst to personer. Utvalget skal rapportere sine resultater til styret samt informere årsmøtet. Utvalgets mandat er å sikre at all aktivitet i foreningen utføres i henhold til vedtekter, strategisk handlingsplan og eventuelle vedtak på årsmøtet.