Uendret sammensetting av styrets representanter var fra valgkomiteens side begrunnet med pandemisituasjonen som bl.a. har medført at styremedlemmene valgt på årsmøtet i 2020 ennå ikke har kunnet møte hverandre fysisk. Styret som ble valgt på årsmøtet 19. mai ser derfor slik ut, også etter årsmøtet 2021 – helt i tråd med valgkomiteens innstilling.

Viktig vedtektsendring

På forslag fra styret selv vedtok årsmøtet at styret ikke lenger skal godkjenne vedtektsendringer før de kan fremlegges foreningens høyeste organ, nemlig årsmøtet. Styret skal heretter kun bli forelagt endringsforslagene. Styret kan følgelig ikke hindre at forslag til vedtektsendringer fremmes for årsmøtet. Les de nye vedtektene her

Liten, men viktig justering i NFFAs navn

Språkrådet har forsikret NFFA om at «for» i foreningens navn ikke kan oppfattes som om foreningen har som mål å skape (mest mulig) farlig avfall. Allikevel kan den lille konjunksjonen av uinnvidde tolkes annerledes, og i noen tilfeller uberettiget harseleres over. Årsmøtet var enig i disse betraktningene, og vedtok forslaget om at foreningens navn heretter skal være Norsk forening farlig avfall (NFFA).

Årsmøte på Teams

Det møtte 20 deltakere på årsmøtet 19. mai. Noen av medlemmene som var representert deltok med flere, slik at stemmeberettiget antall fremmøtte var 16. Med nå 131 medlemsvirksomheter var fremmøtet følgelig ikke overveldende, men gjennomføring på Teams uten sosialt samvær i form av tilstøtende medlemsmøte må nok tilskrives å være hovedårsaken. Årsmøtene i NFFA er forøvrig beslutningsdyktig uavhengig av antall fremmøtte.

Hva utførte NFFA i 2020? Bl.a. dette ble det orientert om på årsmøtet. Kunne du ikke være tilstede? Les styrets årsberetning her!