Her er foredragene:

Ragnhild Orvik med nyheter fra Miljødirektoratet

Hanne Line Daae fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) om helseeffekter ved gjenvinning av avfall fra oljeboring

Pål Graff fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) spesielt om undersøkelser på avfallsanlegg

Alexander Kristiansen fra Miljødirektoratet om ny temaveiledning for avfallsbransjen om storulykkeforskriften. 

Inger Austrem fra Forskningsrådet om støtteordninger som skal bidra til økt materialgjenvinning og reduksjon av farlig avfall.

Torbjørn Steensrud fra Fagforum farlig avfall med varsel om mulige kapasitetsutfordringer i behandling av farlig avfall. 

Bjørn Roger Broen fra Norsk Spesialolje om alternativer for å stille finansiell sikkerhet.

Kristofer Larsen og Tone Klufthaugen fra NOAH om CLP-forordningen og summeringsregler som definerer om avfall er farlig eller ikke.

Gunnar Grini fra Norsk Industri om hva som skjer av aktualiteter i EU.

Marit Jerpseth fra Miljødirektoratet om EUs revisjon av IED-direktivet.