Seminarene (eg. webinar) ble gjennomført 25. mai og 1. juni, og belyste miljørelevante problemstillinger for avfallsanlegg med tillatelse fra miljømyndighetene. Disse årlige seminarene skal også være en arena for dialog mellom bedriftene og myndighetene. Det var rundt 100 påmeldt til hver av seminardagene.

Presentasjonene kan du se her.

25. mai:

Nytt fra Miljødirektoratet

Status implementering av BAT-konklusjoner

Erfaringer fra endring av våre tillatelser (SAR)

Vannmodellering som tiltaksrettet miljøovervåking i Grenlandsfjorden

1. juni:

Nytt fra bransjen / status høyere yrkesfaglig utdanning: "Bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter

EUs taksonomi og farlig avfall

Endringer i forurensningsloven / avfallsfasens opphør

Kartlegging av materialstrømmer i prosessindustrien

 

Foto: Alexandra Koch / Pixabay