NFFAs medlemmer

NFFAs medlemmer er virksomheter som både samler inn, driver mottak eller utfører mellomlagring og behandling av alle typer farlig avfall. Vi har også medlemmer som på ulike måter er leverandører, rådgivere eller har andre funksjoner overfor farlig avfallsbransjen. Nedenfor presenterer vi medlemmene fylkesvis.

Ved å klikke på vedkommende bedrift finner du mer faktainformasjon som adresse, telefon, E-postadresse og hva virksomheten arbeider med. Vi har selvfølgelig også lagt ut lenker til våre medlemmers eventuelle hjemmeside. Klikk her for mer info om medlemskap.Navn Fylke

detail AF Decom Offshore AS Oslo
detail Aktiv Tankrens AS Oslo
detail Alles Miljø AS Vestfold
detail Arnkværn Miljø og Renovasjon AS Hedmark
detail AS BatteriRetur Østfold
detail AS Farlig Gods Oslo
detail AS Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk Hordaland
detail Batterigjenvinning AS Oslo
detail BIR Bedrift AS Hordaland
detail BIR Privat AS Hordaland
detail Bjorstaddalen næring AS Telemark
detail Boliden Odda AS Hordaland
detail Bærum kommune / Isi Avfallsanlegg Akershus
detail Bærum Septik og Transportforretning AS Akershus
detail Børstad Transport AS Sør-Trøndelag
detail Coast Center Base AS Hordaland
detail COWI AS Oslo
detail Envir Jord AS Hordaland
detail EnviroPac AS Oslo
detail ERP Norway AS Buskerud
detail Esval Miljøpark KF Akershus
detail Eurofins Environment Testing Norway AS Østfold
detail Fjellregionen Interkomm. Avfallselsk. (FIAS) Hedmark
detail FjellVAR (Fjell Vatn Avløp og Renovasjon AS) Hordaland
detail Fortum Oslo Varme AS Oslo
detail Fortum Waste Solutions Norway AS Rogaland
detail Franzefoss Gjenvinning AS Akershus
detail Fredrikstad kommune- tekn.drift/renov. Østfold
detail Frevar KF Østfold
detail GE Healthcare Norge AS Oslo
detail Geminor AS Rogaland
detail GEO247 AS Buskerud
detail GLØR IKS Oppland
detail Hallingdal Renovasjon IKS Buskerud
detail Hamos Forvaltning IKS Sør-Trøndelag
detail Hans Lindemann Akershus
detail Haugaland Interkommunale Miljøverk Rogaland
detail Henriksen Oljetransport AS Rogaland
detail Hof Miljøservice AS Vestfold
detail Horisont Miljøpark IKS (tidligere GLT-Avfall) Oppland
detail Hospitaldrift Transport Helse Bergen HF Hordaland
detail HRS Miljø Nordland
detail Hvaler kommune Østfold
detail Hydro Aluminium AS Møre og Romsdal
detail IBKA Norge AS Oslo
detail Indre Hordaland Miljøverk IKS Hordaland
detail Indre Østfold Renovasjon Østfold
detail InErgeo AS Buskerud
detail Iris Produksjon AS Nordland
detail IVAR IKS Rogaland
detail Karmøy kommune Rogaland
detail KMT Gjenvinning AS Vestfold
detail Korp & Sønn Oslo
detail Lindum AS Buskerud
detail Metallco EE Norge AS Oppland
detail Mezonic AS Oslo
detail Miljøservice Vest AS Rogaland
detail Miljøteknikk Terrateam AS Nordland
detail Movar IKS Østfold
detail NGIR IKS - Nordhordland og Gulen Int.kom. renov. Hordaland
detail NOAH AS Vestfold
detail Norsk Gjenvinning AS Oslo
detail Norsk Spesialolje AS Østfold
detail NORVA24 Birkeland Sogn og Fjordane
detail Norva24 Ringerike Septikservice Buskerud
detail Norva24 Spyleteknikk Vestfold
detail Norva24 Sørmiljø Vest-Agder
detail Norva24 Øst Akershus
detail NORVA24 Østfold Høytrykk Østfold
detail Oslo Kommune Renovasjonsetaten Oslo
detail Perpetuum Miljø AS Troms
detail Ragn-Sells AS Akershus
detail Reknes AS Møre og Romsdal
detail Remiks Næring AS Troms
detail Remiks produksjon AS Troms
detail Renor AS Akershus
detail Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Buskerud
detail Retura Haf AS Nordland
detail Retura Norge AS Oslo
detail Retura Shmil IKS Nordland
detail Returkraft AS Vest-Agder
detail Rokke Avfallsanlegg Østfold
detail Romerike Avfallsforedling IKS Akershus
detail Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS Møre og Romsdal
detail Ryfylke Miljøverk IKS Rogaland
detail Safeclean AS Sogn og Fjordane
detail Sandnes Kommune-avd. for komm.teknikk Rogaland
detail SAR AS Rogaland
detail Sarpsborg Avfallsenergi AS Østfold
detail Scanwaste AS Vestfold
detail Schlumberger Norge AS, Divisjon MI-Swaco Rogaland
detail SIMAS IKS Sogn og Fjordane
detail Sirkula IKS (tidligere HIAS IKS) Hedmark
detail Slam og Spyleservice Indre Østfold AS Østfold
detail Solør Bioenergi Holding AS Hedmark
detail Special Waste System (SWS) Danmark
detail Stena Recycling AS Akershus
detail Stiftelsen Retur Gass Buskerud
detail Sunnfjord Miljøverk IKS Sogn og Fjordane
detail Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS Hordaland
detail Sunnmøre Transport AS Møre og Romsdal
detail Sør Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap Hedmark
detail Tenden Miljø AS Sogn og Fjordane
detail Thorvaldsen Transport AS Østfold
detail Trondheim Renholdsverk AS Sør-Trøndelag
detail Vacumkjempen Nord Norge AS Troms
detail Veglo Miljøservice AS Nord-Trøndelag
detail Vestfold Avfall og Ressurs AS Vestfold
detail Vest-Miljø AS Møre og Romsdal
detail Vitek Miljø AS Hordaland
detail WellConnection ChemTech AS Rogaland
detail Wergeland Halsvik AS Sogn og Fjordane
detail XO Transport & Service AS Buskerud
detail Yggeset Avfallspark, Asker kommune Akershus
detail Østbø AS Nordland
detail Øvre Romerike Avfallsselskap IKS Akershus
detail Ålesund kommune Møre og Romsdal
detail ÅRIM - Ålesundreg. interkomm. miljøselskap IKS Møre og Romsdal