Viktige presiseringer: Transport av litiumbatterier som avfall

Viktige presiseringer: Transport av litiumbatterier som avfall

  • 16. november 2018
  • 0 Kommentarer

Medlemmer av NFFA melder om usikkerhet knyttet til praktisering av farlig gods-regelverket i sammenheng med litiumbatterier. NFFA har hatt dialog med DSB, som også har fått spørsmål spesielt etter at temaet ble omtalt på Farlig avfallskonferansen.


Viktig melding til de som transporterer farlig avfall!

Viktig melding til de som transporterer farlig avfall!

  • 9. desember 2015
  • 0 Kommentarer
Fra 1. januar 2016 stilles nye krav til transportører av farlig avfall samt avfallsprodusenter. NFFAs medlemmer vil få tilsendt nyhetsbrev som forklarer hva kravene innebærer. 18. februar 2016 arrangerer NFFA kurs som gjør at våre medlemmer innfrir det nye myndighetskravet.

Endringer i ADR / RID fra 2015

Endringer i ADR / RID fra 2015

  • 3. mars 2015
  • 0 Kommentarer
Den utgaven av ADR / RID som gjelder fra 1. januar i år, inneholder en del endringer våre medlemmer bør merke seg.

NFFA-kurs i Kap. 1-3 i ADR 27. februar

NFFA-kurs i Kap. 1-3 i ADR 27. februar

  • 12. november 2012
  • 0 Kommentarer
Dette medlemskurset er lovpålagt alle som har arbeidsoppgaver i forbindelse med transport av farlig gods. Kurset gir dokumentert opplæring i henhold til kapittel 1-3 i ADR / RID.

RSS

Nyhetsarkiv