Ansvar ved konkurs: Avfallsleverandøren kan bli holdt ansvarlig for opprydding

Ansvar ved konkurs: Avfallsleverandøren kan bli holdt ansvarlig for opprydding

  • 2. desember 2016
  • 0 Kommentarer

Det daværende NFFA-medlemmet Weee Recycling gikk konkurs i 2014. Konkursen ble etterfulgt av rettssak med dom interessant for flere av våre medlemmer. Dommen påpeket at det ikke alltid er gitt at det er behandlingsanlegget eller grunneieren som får oppryddingskostnadene ved konkurs.


RSS

Nyhetsarkiv