NFFA og Avfall Norge med samarbeidsavtale

NFFA og Avfall Norge med samarbeidsavtale

  • 3. april 2013
  • 0 Kommentarer
For å styrke sikker håndtering av farlig avfall har NFFA - som dedikert bransjeorganisasjon innen området - og Avfall Norge, inngått faglig samarbeid.

NFFA ønsker at Konkurransetilsynet gjør avklaring

NFFA ønsker at Konkurransetilsynet gjør avklaring

  • 12. november 2012
  • 0 Kommentarer
Konkurransetilsynet påpekte i 2004 fare for etablering av monopol som konsekvens av retursystemet for PCB-holdige isolerglassruter. NFFA ber nå tilsynet gjøre en ny vurdering av om utviklingen de seneste år kan ha gått i retning av konkurransehindring som kan skape problemer for så vel etablerte som nyetablerere innen området.

RSS

Nyhetsarkiv