NFFA-kurs i Kap. 1-3 i ADR 27. februar

NFFA-kurs i Kap. 1-3 i ADR 27. februar

  • 12. november 2012
  • 0 Kommentarer
Dette medlemskurset er lovpålagt alle som har arbeidsoppgaver i forbindelse med transport av farlig gods. Kurset gir dokumentert opplæring i henhold til kapittel 1-3 i ADR / RID.

RSS

Nyhetsarkiv