60 deltakere i Bergen: Nytt informasjonsmateriell for bygg- og anleggsavfall nå tilgjengelig!

60 deltakere i Bergen: Nytt informasjonsmateriell for bygg- og anleggsavfall nå tilgjengelig!

  • 21. april 2016
  • 0 Kommentarer
Nær 60 deltakere på miniseminar for bygg- og anleggsavfall i Bergen viser stort behov for økt kunnskap og bevissthet om betydelig fraksjon med store mengder farlig avfall. Oppdaterts informasjonsmateriell om bygg- og anleggsavfall er nå tilgjengelig!

Internhøring i NFFA: Forslag til retningslinjer for byggavfall

Internhøring i NFFA: Forslag til retningslinjer for byggavfall

  • 23. januar 2013
  • 0 Kommentarer
Enkelte av våre medlemmer erfarer ukunnskap hos avfallsprodusentene om deres ansvar for basiskarakterisering av alt avfall som skal til deponi. Disse medlemmene ønsker en felles retningslinje spesielt i forhold til basiskarakterisering av byggavfall. NFFA gjennomfører nå en intern høring av forslag til slik retningslinje.

RSS

Nyhetsarkiv