NFFA om Elvestuens ekspertutvalg: Må ha relevant, industriell kompetanse

NFFA om Elvestuens ekspertutvalg: Må ha relevant, industriell kompetanse

 • 22. mars 2019
 • 0 Kommentarer

Milljøvernminister Ola Elvestuen skal opprette ekspertutvalg med formål å utrede fremtidige behandlingsmetoder for farlig avfall, og ikke minst mulighetene for reduksjon samt gjenvinning av nyttige bestanddeler i det farlige avfallet. Utvalgets mandat er ikke utformet, men NFFA har i brev til ministeren uttrykt synspunkter på hvilken kompetanse som bør være representert i utvalget. 


Informasjonsskriv om riktig håndtering av batterier

Informasjonsskriv om riktig håndtering av batterier

 • 19. mars 2019
 • 0 Kommentarer

Sammen med andre bransjeorganisasjoner har NFFA utarbeidet informasjonsskriv om riktig håndtering av brukte batterier. Slike batterier utgjør betydelig brannrisiko når de kommer inn i avfallskjeden. 


Varsling: Tilsyn av tankanlegg over hele landet

Varsling: Tilsyn av tankanlegg over hele landet

 • 13. mars 2019
 • 0 Kommentarer

Miljødirektoratet ber NFFA informere våre medlemmer om tilsyn av tankanlegg over hele landet. Aksjonen har nå startet.


Første fagbok innen området: NFFA-juristen utarbeider praktisk anvendelig bok i avfallsrett

Første fagbok innen området: NFFA-juristen utarbeider praktisk anvendelig bok i avfallsrett

 • 6. mars 2019
 • 0 Kommentarer

Einar Bratteng, NFFAs juridiske rådgiver, som tidligere har arbeidet i Miljøverndepartementet med ansvar for avfallsområdet og som også i flere år har jobbet som advokat innenfor avfallsfeltet skal i samarbeidet med Universitetsforlaget utgi en bok om "Avfallsrett", som vil bli gitt ut sommeren 2020.


Nyttig informasjon fra dialogmøte om brann:131 branner, økt brennverdi, myndighetstilsyn på avfallsanlegg blir planlagt

Nyttig informasjon fra dialogmøte om brann:131 branner, økt brennverdi, myndighetstilsyn på avfallsanlegg blir planlagt

 • 3. mars 2019
 • 0 Kommentarer

Med bakgrunn i 131 branner i avfallsanlegg de siste tre årene, har Miljødirektoratet og DSB besluttet samarbeid. NFFA var blant de som nylig deltok på dialogmøte med myndighetene, og aktivt ga innspill. NFFA poengterte bl.a. av brennverdien i avfall de siste 15 årene kan være økt med ca. 50 %. Direktoratene skal forøvrig planlegge felles tilsynsaksjon på avfalls- og gjenvinningsanlegg. Nedenfor bringer vi nyttig informasjon fra dialogmøtet.


Arbeidsgruppe i NFFA: Medlemmene bør lese myndighetenes retningslinje for tilsyn!

Arbeidsgruppe i NFFA: Medlemmene bør lese myndighetenes retningslinje for tilsyn!

 • 11. februar 2019
 • 0 Kommentarer

En arbeidsgruppe bestående av representanter for NFFAs styre har gjennomgått "Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil". Arbeidsgruppens oppfordring er: Denne retningslinjen bør medlemmene lese!


Øyeblikksbilde fra NFFA

Øyeblikksbilde fra NFFA

 • 3. februar 2019
 • 0 Kommentarer

Akkurat nå: Viktige innspill til rapport om gjenvinning av farlig avfall, kommende myndighetsmøte om brann i avfallsanlegg, medlemmene bruker hyppig NFFA til faglig støtte, og: Fulltegnet kurs i januar, men nye muligheter utover våren.  


IED-seminar for avfalls- og gjenvinningsbransjen

IED-seminar for avfalls- og gjenvinningsbransjen

 • 23. januar 2019
 • 0 Kommentarer

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) arrangerer seminar for avfalls- og gjenvinningsanlegg som omfattes av EUs industriutslippsdirektiv 8. mai.


Animasjonsfilm om brannsikkerhet

Animasjonsfilm om brannsikkerhet

 • 7. januar 2019
 • 0 Kommentarer

Brann i avfallsanlegg er dessverre fortsatt aktuelt tema. Batterier inn i avfallsstrømmen sammen med restavfall kan være utløsende faktor for brann. NFFA har bidratt til film om temaet. 


RSS

Nyhetsarkiv