Meld deg på NFFA-kurs i januar: Få fersk bransjekunnskap gjennom vårt styrkede medlemstilbud!

Meld deg på NFFA-kurs i januar: Få fersk bransjekunnskap gjennom vårt styrkede medlemstilbud!

 • 12. desember 2018
 • 0 Kommentarer

Kursene i januar er oppdatert med «siste nytt» fra NFFAs dialog med tilsynsmyndighetene. Viktig del av kursinnholdet også denne gang er medlemmenes erfaringer, utfordringer, behov for klargjøringer samt forståelse for riktig tolkning av både regelverk og hva som er best bransjepraksis.


Viktige presiseringer: Transport av litiumbatterier som avfall

Viktige presiseringer: Transport av litiumbatterier som avfall

 • 16. november 2018
 • 0 Kommentarer

Medlemmer av NFFA melder om usikkerhet knyttet til praktisering av farlig gods-regelverket i sammenheng med litiumbatterier. NFFA har hatt dialog med DSB, som også har fått spørsmål spesielt etter at temaet ble omtalt på Farlig avfallskonferansen.


"Hva gjør avfall farlig?" revideres nå: Versjon 3 lanseres i februar!

"Hva gjør avfall farlig?" revideres nå: Versjon 3 lanseres i februar!

 • 13. november 2018
 • 0 Kommentarer

NFFA har sammen med Forum for miljøkartlegging- og sanering startet revisjonen av det digitale veiledningsmateriellet «Hva gjør avfall farlig?». Ny utgave vil etter planen foreligge medio februar, og tilgjengeliggjøres her på NFFAs hjemmeside.


Nytt læreverk for fagbrev i gjenvinningsfaget: Farlig avfall i eget kapittel

Nytt læreverk for fagbrev i gjenvinningsfaget: Farlig avfall i eget kapittel

 • 2. november 2018
 • 0 Kommentarer

Sammen med andre bransjeforeninger har NFFA deltatt i utviklingen av nytt læreverk for gjenvinningsfaget. Farlig avfall har nå for første gang et eget kapittel i fagopplæringen. Læreverket leder fram til fagbrev i gjenvinningsfaget og med yrkestittel gjenvinningsoperatør.


Ny behandlings- og deponikapasitet: Departementet må ta rask beslutning!

Ny behandlings- og deponikapasitet: Departementet må ta rask beslutning!

 • 16. oktober 2018
 • 0 Kommentarer

NFFA har gitt høringssvar i forbindelse med konsekvensutredningen av mulig deponi for nøytralisert og stabilisert farlig avfall i Brevik. Vi tar ikke stilling til lokalisering av anlegg i Brevik og/eller Raudsand, men ber Klima- og miljødepartementet nå ta sin beslutning uten mer dveling. Dette av hensyn bl.a. til industrien som er avhengig av behandlings- og deponikapasitet, men også i omtanke for de ansatte i selskapene som arbeider for ny deponikapasitet i Norge.

 

 


Statsbudsjettet: Ingen store endringer innen farlig avfallsområdet

Statsbudsjettet: Ingen store endringer innen farlig avfallsområdet

 • 8. oktober 2018
 • 0 Kommentarer

Forslaget til statsbudsjett for 2019 synes ikke å inneholde noen revolusjonerende nyheter innen farlig avfallsområdet. Her er noen funn etter første gjennomlesning av budsjettet.


Kartlegging: NFFAs medlemmer oppfordres til innspill

Kartlegging: NFFAs medlemmer oppfordres til innspill

 • 2. oktober 2018
 • 0 Kommentarer

Miljødirektoratet ønsker å kartlegge mengder farlig avfall i Norge fram til 2030, og derav behov for behandlingskapasitet. Nå ønsker de utførende konsulentselskapene innspill fra NFFAs medlemmer.


Farlig avfall 2018: Her er foredragene!

Farlig avfall 2018: Her er foredragene!

 • 20. september 2018
 • 0 Kommentarer

Her kan du laste ned presentasjonene fra foredragene under årets Farlig avfallskonferanse. 


Seminarrekke: "Hva gjør avfall farlig?"

Seminarrekke: "Hva gjør avfall farlig?"

 • 9. september 2018
 • 0 Kommentarer

Utgangspunktet for seminarene er NFFA og Forum for miljøkartlegging -og sanering sin veileder "Hva gjør avfall farlig?". Planen er å holde seminarene i Oslo, Tromsø, Trondeim, Stavanger og Bergen.


Informativt teknologiseminar om flyveaske

Informativt teknologiseminar om flyveaske

 • 30. august 2018
 • 0 Kommentarer

Over 40 påmeldte viste interesse for fagseminar om behandling av flyveaske. Deltakerne fikk innsyn i to rapporter utarbeidet henholdsvis av SINTEF og Norsk Energi på vegne av NOAH.


Seminar: Fremtidens behandling av forbrenningsanleggenes flyveaske

Seminar: Fremtidens behandling av forbrenningsanleggenes flyveaske

 • 8. juli 2018
 • 0 Kommentarer

På seminaret presenterer SINTEF og Norsk Energi ferske rapporter utført på vegne av NOAH. Det blir paneldebatt under ledelse av Bror Yngve Rahm fra Norsk Industri.


"Hva gjør avfall farlig?" nå i 2. reviderte utgave

"Hva gjør avfall farlig?" nå i 2. reviderte utgave

 • 5. juli 2018
 • 0 Kommentarer

Brukere av veilederen "Hva gjør avfall farlig?", har nå tilgang til 2. reviderte utgave. 


NFFA retter søkelys på myndighetenes tilsyn

NFFA retter søkelys på myndighetenes tilsyn

 • 26. juni 2018
 • 0 Kommentarer

NFFAs styre ønsker konstruktivt å bidra til kontinuerlig forbedring av myndighetenes tilsynsvirksomhet . Basert på tilbakemeldinger fra foreningens medlemmer vil NFFA gå i felles dialog med tilsynsmyndighetene.


Inspirerende studietur til Europas største senter for industriell gjenvinning

Inspirerende studietur til Europas største senter for industriell gjenvinning

 • 19. juni 2018
 • 0 Kommentarer

Denne turen ga virkelig inspirasjon samt innsikt i hvordan gjenvinning kan gjennomføres i stor, industriell skala. 


Dagen før FA-konferansen: Møte i NFFAs fagforum for sikkerhetsrådgivere

Dagen før FA-konferansen: Møte i NFFAs fagforum for sikkerhetsrådgivere

 • 13. juni 2018
 • 0 Kommentarer

NFFAs fagforum for sikkerhetsrådgivere inviterer til samling tirsdag 18. september kl. 1700-1900. Dette er dagen før Farlig avfallskonferansen 2018, og samlingen finner sted på konferansehotellet (Thon Hotell Oslo Airport).


Nye styremedlemmer i NFFA

Nye styremedlemmer i NFFA

 • 4. juni 2018
 • 0 Kommentarer

Årsmøtet i NFFA har valgt nytt styre. Valget medfører tre nye medlemmer i styret på tilsammen 11 representanter. 


Ny informasjonsfilm til fri bruk for medlemmene!

Ny informasjonsfilm til fri bruk for medlemmene!

 • 1. juni 2018
 • 0 Kommentarer

Informasjonsfilmen synliggjør avfalls- og gjenvinningsbransjens samfunnsbidrag. Den er utarbeidet av NFFA og Norsk Industri i samarbeid. Alle medlemmer bør ha link til den fra sine respektive hjemmesider, bruke den i presentasjoner og lokaler.


Vellykket seminar for behandlingsanleggene

Vellykket seminar for behandlingsanleggene

 • 16. mai 2018
 • 0 Kommentarer

Miljødirektoratet, Norsk Industri og NFFA har gjennomført sitt årlige fellesseminar for behandlingsanlegg for farlig avfall. Også i år var seminaret forbeholdt anlegg med tillatelse fra Miljødirektoratet. Over 50 deltakere fikk ny informasjon og oppgraderte sin kunnskap.


Her er resultatene av tilsynet overfor mottak- og mellomlagringsanlegg

Her er resultatene av tilsynet overfor mottak- og mellomlagringsanlegg

 • 16. mai 2018
 • 0 Kommentarer

Miljødirektoratet gjennomgikk de landsdekkende resultatene i møte med NFFA i begynnelsen av mai. Resultatene ble deretter presentert på det seminaret Miljødirektoratet, Norsk Industri og NFFA nylig gjennomførte. Det er generelt mindre omfattende og alvorlige avvik enn tidligere. Direktoratet mener allikevel av andelen brudd er for høy innenfor sentrale kontrollområder.


"Hva gjør avfall farlig" revideres: Bli med på intern høring!

"Hva gjør avfall farlig" revideres: Bli med på intern høring!

 • 25. april 2018
 • 0 Kommentarer

Veilederen "Hva gjør avfall farlig?" er under revisjon. Det er NFFA og Forum for miljøkartlegging og -sanering som har utviklet denne veilederen. Ressurser fra begge organisasjoner en engasjert i revisjonen. Det er i tillegg ønskelig med innspill fra brukerne i NFFAs medlemsmasse. 


RSS
12

Nyhetsarkiv