Siste fra SSB: Avfallsmengdene øker!

Siste fra SSB: Avfallsmengdene øker!

 • 21. november 2017
 • 0 Kommentarer

Statistisk sentralbyrå (SSB) har lagt fram statistikken "Avfallsregnskapet". Avfallsmengdene øker like mye som brutto nasjonalproduktet (BNP), viser de ferske tallene. Avfallsmengdene i Norge var i 2015 på 11,1 millioner tonn, viser SSB-tallene. Dette er en økning på 3 prosent fra 2014.


Seminar om teknologi i avfalls- og gjenvinningsbransjen

Seminar om teknologi i avfalls- og gjenvinningsbransjen

 • 15. november 2017
 • 0 Kommentarer

Omlag 70 interessererte og engasjerte deltok da Norsk Industri, NFFA, Miljødirektoratet og Avfall Norge arrangerte seminar om miljøteknologi i avfalls- og gjenvinningsbransjen.


NFFA hos Avfallsforum Midt-Norge

NFFA hos Avfallsforum Midt-Norge

 • 3. november 2017
 • 0 Kommentarer

NFFA har hatt gleden av å bli invitert til seminar i regi av Avfallsforum Midt-Norge. Temaene vi gjennomgikk var mange, og ga forhåpentligvis de omlag 30 deltakerne god innsikt og økt kompetanse om farlig avfall. 


15. november: Seminar om miljøteknologi

15. november: Seminar om miljøteknologi

 • 1. november 2017
 • 0 Kommentarer

Miljødirektoratet, Norsk Industri, Norsk forening for farlig avfall (NFFA) og Avfall Norge inviterer til gratis seminar om miljøteknologi 15. november.


Farlig avfall 2017: Her er foredragene!

Farlig avfall 2017: Her er foredragene!

 • 15. september 2017
 • 0 Kommentarer

Dagen etter avslutning avslutning av konferansen i Stavanger, er det stor etterspørsel etter å få foredragene. Vi oppfatter dette som om årets konferanse inneholdt presentasjoner av stor interesse for bransjen. NB: Til brukere av veilederen "Hva gjør avfall farlig?", og for å unngå enhver tvil knyttet til bruk av denne: Miljødirektoratets kommentar fra salen om uenighet knyttet til èn av konklusjonene i veilederen, er i etterid avklart som en misforståelse. 


Mottak kan ikke lenger deklarere for avfallsprodusent

Mottak kan ikke lenger deklarere for avfallsprodusent

 • 11. september 2017
 • 0 Kommentarer

Miljødirektoratet stenger nå for midlertidig praksis hvor avfallsmottak kan deklarere farlig avfall på seg selv i de tilfeller hvor avfallsprodusenten ikke er kjent med Avfallsdeklarering.no.


Konkurransevridning: Regelverket kan ikke tilpasses Statoil

Konkurransevridning: Regelverket kan ikke tilpasses Statoil

 • 12. august 2017
 • 0 Kommentarer

Statoil ser ut til å ønske at regelverket skal tilpasse seg Statoil. Virkeligheten er at det er bransjen som må tilpasse seg regelverket. Ikke omvendt.


NFFA i høring: Avfallsstrategi må motivere til investeringer

NFFA i høring: Avfallsstrategi må motivere til investeringer

 • 1. august 2017
 • 0 Kommentarer

NFFA har avgitt høringsuttalelse til to vedlegg til den norske avfallsstrategien. I uttalelsen vektlegger NFFA forhold som forhåpentligvis også bringer ytterligere viktig realisme inn i virkeliggjøringen av det sirkulære samfunnet vi alle ønsker.


Nye forretningsmuligheter: Avfallssektoren i Romania

Nye forretningsmuligheter: Avfallssektoren i Romania

 • 7. juli 2017
 • 0 Kommentarer

Frokostmøte hos Innovasjon Norge 24. august kl. 0830 – 1000 for NFFAs medlemmer. Studietur til Romania i oktober.


Vi må utvise edruelighet - også i den sirkulære økonomien!

Vi må utvise edruelighet - også i den sirkulære økonomien!

 • 27. juni 2017
 • 0 Kommentarer

Edruelighet skader aldri, selv ikke når man forbereder seg på den sirkulære økonomien! 


Økokrim krever kompetanse

Økokrim krever kompetanse

 • 23. mai 2017
 • 0 Kommentarer

I brev til Miljødirektoratet etterlyser Økokrim krav til kompetanse hos aktører som produserer og behandler farlig avfall. NFFA er ikke uenig i betydningen av kompetanse i farlig avfallsbransjen, men vil påpeke at kravene allerede er der.


Farlig avfallskonferansen 2017: Vær tilstede på årets viktigste møteplass!

Farlig avfallskonferansen 2017: Vær tilstede på årets viktigste møteplass!

 • 22. mai 2017
 • 0 Kommentarer

Som alle vet: Denne konferansen er møteplassen for alle som arbeider med det mest utfordrende avfallet. Årets konferanse er lagt til Stavanger forum, onsdag 13. og torsdag 14. september. Per Inge Torkelsen, representant for Venstre i Stavanger bystyre, står for den offisielle åpningen.


Nyttig informasjon på seminar for behandlingsanleggene

Nyttig informasjon på seminar for behandlingsanleggene

 • 3. mai 2017
 • 0 Kommentarer

Det ble gitt mange interessante opplysninger både om Tankforskriften, nye BAT-konklusjoner, e-deklarering og finansielle garantier på årets seminar for behandlingsanlegg, arrangert av NFFA og Norsk Industri.


Veilederen "Hva gjør avfall farlig?": Tilganger gis fra mandag 24. april

Veilederen "Hva gjør avfall farlig?": Tilganger gis fra mandag 24. april

 • 21. april 2017
 • 0 Kommentarer

Fra mandag 24. april starter vi arbeidet med å gi medlemmer av NFFA og Forum for miljøkartleggng og -sanering tilgang til ny veileder: Hva gjør avfall farlig?"   


Nye styremedlemmer i NFFA

Nye styremedlemmer i NFFA

 • 3. april 2017
 • 0 Kommentarer

Det er avholdt årsmøte i NFFA, og tre nye styremedlemmer er innvalgt.


Veileder om grenseverdier: Planlagt medlemstilgang uke 16!

Veileder om grenseverdier: Planlagt medlemstilgang uke 16!

 • 27. mars 2017
 • 0 Kommentarer

Det er gjennomført workshop i Tromsø for å få innspill i sluttfasen av det krevende arbeidet med veilederen, som får tittel «Hva gjør avfall farlig?». Workshopen ga gode tilbakemeldinger på hva som ble vurdert spesielt nyttig i det nye veiledningsmateriellet.  Over 30 fagfolk i medlemsmassen fra hele landet deltok. Arrangementet var fulltegnet.


Veileder for grenseverdier farlig avfall snart klar

Veileder for grenseverdier farlig avfall snart klar

 • 19. januar 2017
 • 0 Kommentarer

NFFA har mottatt en rekke nyttige innspill fra våre medlemmer. Høringen er nå avsluttet.


Arbeidet med NFFA-veilederen 2017 – 2019 er i gang!

Arbeidet med NFFA-veilederen 2017 – 2019 er i gang!

 • 19. januar 2017
 • 0 Kommentarer

NFFA-veilederen 2017-2019 planlegges lansert i forbindelse med Farlig avfallskonferansen 2017 i Stavanger i september. Dette blir den 6. reviderte, oppdaterte og utvidete utgaven.


Seminar for behandlingsanlegg 3. mai (kl. 1000 – 1500)

Seminar for behandlingsanlegg 3. mai (kl. 1000 – 1500)

 • 19. januar 2017
 • 0 Kommentarer

Vi minner om seminaret som gjennomføres i samarbeid mellom Miljødirektoratet, Norsk Industri og NFFA. Det understrekes at seminaret kun er for medlemmer med tillatelse fra Miljødirektoratet.


Dialogmøte med Miljødirektoratet 3. februar

Dialogmøte med Miljødirektoratet 3. februar

 • 19. januar 2017
 • 0 Kommentarer

NFFA skal ha dialogmøte med Miljødirektoratet 3. februar.


RSS
12

Nyhetsarkiv