Nytt veiledningsmateriell vedr. vurdering av grenseverdier for farlig avfall

Nytt veiledningsmateriell vedr. vurdering av grenseverdier for farlig avfall

For NFFA-medlemmer:

 • 5. desember 2016
 • 0 Kommentarer

Hva gjør avfall farlig? Hvilke grenseverdier gjelder? NFFA er nå i sluttfasen av et prosjekt som vi håper blir et nyttig praktisk hjelpemiddel for våre medlemmer. Det er de første norske oversiktstabellene som omhandler grenseverdier for farlig avfall. Lansering for våre medlemmer skjer like over nyttår.


Ansvar ved konkurs: Avfallsleverandøren kan bli holdt ansvarlig for opprydding

Ansvar ved konkurs: Avfallsleverandøren kan bli holdt ansvarlig for opprydding

 • 2. desember 2016
 • 0 Kommentarer

Det daværende NFFA-medlemmet Weee Recycling gikk konkurs i 2014. Konkursen ble etterfulgt av rettssak med dom interessant for flere av våre medlemmer. Dommen påpeket at det ikke alltid er gitt at det er behandlingsanlegget eller grunneieren som får oppryddingskostnadene ved konkurs.


Statoil kan ikke gis andre krav enn avfallsbransjen forøvrig, mener NFFA!

Statoil kan ikke gis andre krav enn avfallsbransjen forøvrig, mener NFFA!

NFFA i høringsuttalelse:

 • 19. november 2016
 • 0 Kommentarer

Statoil Mongstad har søkt om endringer i sin utslippstillatelse. NFFA ber Miljødirektoratet gi Statoil samme rensekrav som andre aktører. Om ikke, oppstår et lavere beskyttelsesnivå for miljøet og uheldige konkurransemessige virkninger, mener NFFA, og påpeker at Statoil også må underlegges kravet om å stille økonomiske garantier slik øvrige behandlingsanlegg er pålagt.


Fulltegnede NFFA-kurs som underbygger kompetansekrav!

Fulltegnede NFFA-kurs som underbygger kompetansekrav!

 • 3. november 2016
 • 0 Kommentarer

Som våre medlemmer har registrert, har NFFA nedlagt mye arbeid den siste tiden i å verifisere hva myndighetene mener er tilstrekkelig for å underbygge de kompetansekrav som stilles både i forskrift og tillatelser. NFFAs kurs er nå utformet ut fra de myndighetsavklaringer som er gjort. Det er stor tilslutning til kursene.


"10 ønskede" endringer i Avfallsdeklarering.no

"10 ønskede" endringer i Avfallsdeklarering.no

 • 9. oktober 2016
 • 0 Kommentarer

Som tidligere meldt har Miljødirektoratet oppfordret bl.a. NFFA til å referere en "10 på topp"-liste over ønskede endringer i Avfallsdeklarering.no. Nå har NFFA sammen med Norsk Industri levert listen.


Statsbudsjettet: Fyldig informasjon sendt medlemmene

Statsbudsjettet: Fyldig informasjon sendt medlemmene

 • 6. oktober 2016
 • 0 Kommentarer

NFFAs sekretariat har hentet ut de forslagene i Statsbudsjettet som presumtivt er mest interessante for våre medlemmer.


Oppdatert informasjon om blåsesand

Oppdatert informasjon om blåsesand

 • 29. september 2016
 • 0 Kommentarer

Det er behov for en presisering og oppdatering av informasjon om avfallsfraksjonen blåsesand (bl.a. i NFFA-veilederen 2015-2017).


Nytt NFFA-kurs som underbygger forskrift

Nytt NFFA-kurs som underbygger forskrift

Gassmåling og sertifikatutsteder

 • 28. september 2016
 • 0 Kommentarer

Dette er nytt NFFA-kurs av stor viktighet bl.a. for alle aktører som besitter tankkapasitet. I tråd med NFFAs kursstrategi, underbygger kurset krav i gjeldende forskrifter. Kurset gjennomføres i samarbeid mellom NFFA og Paul W. Østland Industrimiljø. Kurset (5 dager) arrangeres 28. november - 2. desember (uke 48).


Meld ønsker om endringer i Avfallsdeklaring.no til NFFA!

 • 20. september 2016
 • 0 Kommentarer

Miljødirektoratet har bedt om innspill til ønskede endringer i Avfallsdeklarering.no. NFFA oppfordrer våre medlemmer til å gi oss innspill innen 28. september.


Farlig avfallskonferansen: Ny deltakerrekord!

Farlig avfallskonferansen: Ny deltakerrekord!

 • 18. september 2016
 • 0 Kommentarer

393 deltakere var tilstede under Farlig avfallskonferansen 2016 i Trondheim 15.- 16. september. Ny deltakerrekord! Her er foredragene.


Avklaring på utfordring: Håndtering av kollisjonsputer

Avklaring på utfordring: Håndtering av kollisjonsputer

 • 9. september 2016
 • 0 Kommentarer

Medlemmer har forelagt NFFA problemstillinger knyttet til håndtering av kollisjonsputer (airbags) ved mottak av disse på godkjent mottak for farlig avfall.


Innovasjon Norge og NFFA: Planlegger omdømmeprosjekt

Innovasjon Norge og NFFA: Planlegger omdømmeprosjekt

 • 31. august 2016
 • 0 Kommentarer

Endelig kan et etterlengtet prosjekt for farlig avfallsbransjen bli realisert! Samarbeidet lanseres på Farlig avfallskonferansen som starter i Trondheim 15. september.


Klassifisering av flyveaske

Klassifisering av flyveaske

 • 20. juni 2016
 • 0 Kommentarer

Flere av NFFAs medlemmer håndterer flyveaske. Det er reist spørsmål om hvordan denne farlig avfallsfraksjonen skal klassifiseres i tråd med CLP-regelverket, og om flyveaske er å betrakte som farlig gods med de praktiske og økonomiske konsekvenser dette har.


Nyttig seminar for behandlingsanleggene

Nyttig seminar for behandlingsanleggene

 • 1. juni 2016
 • 0 Kommentarer

Miljødirektoratet, Norsk Industri og NFFA har for tredje året på rad avholdt sitt seminar for behandlingsanlegg med tillatelse fra direktoratet. Mye nyttig informasjon ble gitt fra myndighetene til bransjen og vice versa.


Nå: Tilsyn mot tankanlegg og anlegg omfattet av storulykkesforskriften

Nå: Tilsyn mot tankanlegg og anlegg omfattet av storulykkesforskriften

 • 18. mai 2016
 • 0 Kommentarer
To omfattende tilsynsaksjoner gjennomføres nå.

Siste nytt om e-deklarering: 1 890 av 24 000 har tatt systemet i bruk!

 • 3. mai 2016
 • 0 Kommentarer
Helt ferske tall som NFFA har innhentet viser at det pr. i dag (3. mai) er 1 890 brukere av Avfallsdeklarering.no. Totalt antall avfallsprodusenter som burde ha tatt i bruk elektronisk deklarering fra 1. mai, er nær 24 000!

Overgang til e-deklarering 1. mai: Mottak av udeklarert farlig avfall

Overgang til e-deklarering 1. mai: Mottak av udeklarert farlig avfall

 • 24. april 2016
 • 0 Kommentarer
NFFA-medlemmer har meldt opp problemstillinger knyttet til mottak av udeklarert farlig avfall etter 1. mai (da alle avfallsprodusenter skal ha innrettet seg etter elektronisk deklarering). Enkelte synes den «nødløsning» Miljødirektoratet nylig har kommunisert ut til bransjen gjennom fylkesmennene og på www.avfallsdeklarering.no, ikke er akseptabel. NFFA har belyst problematikken.

60 deltakere i Bergen: Nytt informasjonsmateriell for bygg- og anleggsavfall nå tilgjengelig!

60 deltakere i Bergen: Nytt informasjonsmateriell for bygg- og anleggsavfall nå tilgjengelig!

 • 21. april 2016
 • 0 Kommentarer
Nær 60 deltakere på miniseminar for bygg- og anleggsavfall i Bergen viser stort behov for økt kunnskap og bevissthet om betydelig fraksjon med store mengder farlig avfall. Oppdaterts informasjonsmateriell om bygg- og anleggsavfall er nå tilgjengelig!

26. og 28. april: Kurs som dokumenterer kompetansen

26. og 28. april: Kurs som dokumenterer kompetansen

 • 18. april 2016
 • 0 Kommentarer
Kurset i Bergen tirsdag 26. april begynner å nærme seg fulltegning. Men det er fortsatt plasser ledige på dette og på kurset i Asker torsdag 28. april. Påmelding haster.

Norsk Gjenvinning skal samle inn PCB-ruter

Norsk Gjenvinning skal samle inn PCB-ruter

 • 13. april 2016
 • 0 Kommentarer
Ruteretur har denne uken signert nye avtaler med Norsk Gjenvinning AS om innsamling av PCB-ruter i hele Norge og behandling av disse rutene på Øra i Fredrikstad. De nye avtalene vil tre i kraft fra juni av og vil sørge for at dagens nærmere 400 innsamlingspunkter for PCB-ruter over hele landet opprettholdes.

RSS
12

Nyhetsarkiv