Viktig melding til de som transporterer farlig avfall!

Viktig melding til de som transporterer farlig avfall!

 • 9. desember 2015
 • 0 Kommentarer
Fra 1. januar 2016 stilles nye krav til transportører av farlig avfall samt avfallsprodusenter. NFFAs medlemmer vil få tilsendt nyhetsbrev som forklarer hva kravene innebærer. 18. februar 2016 arrangerer NFFA kurs som gjør at våre medlemmer innfrir det nye myndighetskravet.

Flere av NFFAs ønsker om endringer i e-deklarering er imøtekommet

Flere av NFFAs ønsker om endringer i e-deklarering er imøtekommet

 • 23. november 2015
 • 0 Kommentarer
I et lengre «erfaringsnotat» sendt Miljødirektoratet i september oppsummerte vi NFFA medlemmenes erfaringer med Avfallsdeklarering.no etter ca. fire måneders drift. Nå melder direktoratet at tre viktige endringsønsker allerede er hensyntatt, og at øvrige innspill i NFFA-notatet er under vurdering.

Høringsuttalelse om registringsplikt for avfallsaktører

Høringsuttalelse om registringsplikt for avfallsaktører

 • 4. november 2015
 • 0 Kommentarer
NFFA er positiv til forslaget om registreringsplikt for avfallstransportører, avfallsforhandlere og avfallsmeglere samt plikt til å føre journal. Vi er imidlertid kritiske til en del forhold, blant annet om forslaget bidrar til å klargjøre de juridisk viktige grensene mellom de ulike aktørene.

Basiskarakterisering: Feil i skjema er rettet! Vær obs på forurenset grunn!

Basiskarakterisering: Feil i skjema er rettet! Vær obs på forurenset grunn!

 • 2. november 2015
 • 0 Kommentarer
I publisert skjema for basiskarakterisering av avfall til deponi, er det en trykkfeil som nå er rettet opp. Feilen gjelder avfallstype jord og sediment hvor en linje var falt ut. Nytt skjema er nå publisert. Bruk dette!

NFFA understreker for øvrig at tabellen for grenseverdier og tilstandsklasser som veilederen inneholder for forurenset grunn, ikke skal brukes i sammenheng med gravemasser eller farlig avfall.

Høringsuttalelse fra NFFA: Ny definisjon av farlig avfall og endringer i EAL-listen

Høringsuttalelse fra NFFA: Ny definisjon av farlig avfall og endringer i EAL-listen

 • 26. oktober 2015
 • 0 Kommentarer
Avfallsregelverkets omfang og kompleksitet øker. Denne erkjennelsen er bakgrunn for noen av de kommentarer NFFA har i sin høringsuttalelse til nye kriterier for farlig avfall samt endringer i den europeiske avfallslisten. Vi registrerer at en del avfallstyper som konsekvens av endringene vil kunne skifte status fra ordinært avfall til farlig og omvendt.

Ytterligere endringer i Avfallsforskriften kommer i år!

Ytterligere endringer i Avfallsforskriften kommer i år!

 • 20. oktober 2015
 • 0 Kommentarer
I løpet av høsten gjennomføres tre sentrale endringer i Avfallsforskriften kapittel 11. Endringene er en konsekvens av Norges plikt til å harmonisere nasjonalt avfallsregelverk med regelverk i EU.

Utfyllbart skjema for basiskarakterisering tilgjengelig

 • 15. oktober 2015
 • 0 Kommentarer
NFFA har sammen med Norsk Industri, MEF og Avfall Norge bidratt til utarbeidelse av revidert veileder for avfall til deponi. Nå gir vi våre medlemmer tilgang til det standardskjemaet vi anbefaler for slik basiskarakterisering. Skjemaet er redigerbart for våre medlemmer.

Statsbudsjettet: En oppsummering for NFFAs medlemmer

Statsbudsjettet: En oppsummering for NFFAs medlemmer

 • 7. oktober 2015
 • 0 Kommentarer
Forslaget til statsbudsjett for 2016 varsler ikke om store endringer eller nyheter innen farlig avfallsområdet. NFFA makter heller ikke å identifisere forhold i Statsbudsjettet som skal bidra til at avfalls- og gjenvinningsindustrien får incitamenter til å bidra til EUs ambisjoner om den sirkulære økonomien.

Farlig avfallskonferansen: Slutt på papirdeklarering fra nyttår?

Farlig avfallskonferansen: Slutt på papirdeklarering fra nyttår?

 • 21. september 2015
 • 0 Kommentarer
Farlig avfallskonferansen 2015 er historie. Med over 380 påmeldte ble det ny deltakerrekord, men viktigere enn som så: Konferansen ga nyttig og ny informasjon og innsikt. Ett av budskapene som vekket mest oppsikt i år, kom fra Miljødirektoratet som varslet mulig stans i papirdeklarering allerede fra kommende nyttår. Foredragene er nå publisert.

Forslag til store økninger i gebyrsatsene

Forslag til store økninger i gebyrsatsene

 • 15. september 2015
 • 0 Kommentarer
NFFA har gitt høringsuttalelse til Miljødirektoratet om forslag til nye gebyrsatser i Forurensningsforskriften. Satsene foreslås økt betydelig og NFFA begrunner hvorfor foreningen er imot økningene.

SISTE NYTT: Endringene i Avfallsforskriften besluttet

 • 14. september 2015
 • 0 Kommentarer
Ventetiden har vært lang, men nå har departementet på Miljødirektoratets anmodning besluttet endringer i Avfallsforskriftens kapittel 11. Bl.a. er håndteringsbegrepet endret, innsamlerbegrepet bortfaller og kompetansekravet er definert i forskrift.

Deltakerrekord på Farlig avfallskonferansen i år igjen?

Deltakerrekord på Farlig avfallskonferansen i år igjen?

 • 27. august 2015
 • 0 Kommentarer
Deltakerantallet stiger daglig, og det er garantert mange som vil møte bransjekolleger, kunder og forbindelser på Farlig avfallskonferansen på Hamar 17. og 18. september!

Sommerhilsen: La oss være stolte av bransjen vår!

Sommerhilsen: La oss være stolte av bransjen vår!

 • 27. juli 2015
 • 0 Kommentarer
Jeg er stolt av NFFAs medlemmer. Stolt av de landsdekkende milliardbedriftene med tusen ansatte. Like stolt av de små lokale som kanskje har vært familieeide i generasjoner. Begge medlemskategorier har bidratt til utviklingen av en bransje av stor samfunnsmessig betydning. Hvorfor uttrykker jeg slik stolthet over NFFAs over 100 medlemmer akkurat nå?

NYHET: NFFAs grunnkurs tilpasset mottak fra offshore

NYHET: NFFAs grunnkurs tilpasset mottak fra offshore

 • 28. juni 2015
 • 0 Kommentarer
Kurset er nå ferdig utviklet spesielt for NFFAs medlemmer som mottar farlig avfall og radioaktivt avfall fra offshore. Pilotversjon ble gjennomført for ett av våre medlemmer i juni, og deltakernes evalueringer er meget gode.

Høring: Nye gebyrsatser for tilsyn og tillatelser

Høring: Nye gebyrsatser for tilsyn og tillatelser

 • 28. juni 2015
 • 0 Kommentarer
Miljødirektoratet foreslår nå en økning i gebyrnivået og mer tilpassede gebyrsatser ved tilsyn samt arbeid med nye og endring av eksisterende tillatelser. Direktoratet henviser til at satsene tilsvarer beregnet ressursforbruk for de tilhørende aktivitetene. Forslag til endring er på høring med frist 15. september. Vi ber NFFAs medlemmer om innspill til vårt høringssvar.

Høring: Om eksport og import av avfall

Høring: Om eksport og import av avfall

 • 28. juni 2015
 • 0 Kommentarer
Endringene gjelder grensekryssende transport av avfall og vil bli implementert i Avfallsforskriften. Høringsfrist er 21. august, og vi ser gjerne innspill fra medlemmene til NFFAs høringssvar.

Fagmøte om refusjonsolje i forkant av Farlig avfall 2015

Fagmøte om refusjonsolje i forkant av Farlig avfall 2015

 • 3. juni 2015
 • 0 Kommentarer
Temaet er endringer i refusjonsordningen for spillolje forårsaket av elektronisk deklarering. Deltakelsen på fagmøtet er gratis. Seminaret er i samarbeid NFFA, Miljødirektoratet og COWI.

NFFA styrker juridisk kompetanse!

NFFA styrker juridisk kompetanse!

 • 21. mai 2015
 • 0 Kommentarer
Medlemshenvendelsene til NFFA øker. Vi får daglig spørsmål om ulike problemstillinger innen farlig avfall. Enkelte av dem krever også juridiske avklaringer. Derfor styrker vi denne delen av NFFAs kompetansepool.

NÅ er det åpnet for e-deklarering!

NÅ er det åpnet for e-deklarering!

 • 12. mai 2015
 • 0 Kommentarer
Miljødirektoratet ber NFFA informere sine medlemmer: Den elektroniske løsningen Avfallsdeklarering.no, kan nå tas i bruk av alle som har plikt til å levere, deklarere og ta imot farlig avfall og radioaktivt avfall.

70 tilstede på Norsk Industri / NFFAs farlig avfallsseminar

70 tilstede på Norsk Industri / NFFAs farlig avfallsseminar

 • 11. mai 2015
 • 0 Kommentarer
Norsk Industri, Norsk forening for farlig avfall (NFFA) og Miljødirektoratet arrangerte 7. mai et felles seminar for behandlingsanlegg for farlig avfall med tillatelse fra Miljødirektoratet.

RSS
12

Nyhetsarkiv