COWI AS skal utvikle e-deklareringssystemet!

COWI AS skal utvikle e-deklareringssystemet!

 • 28. november 2013
 • 0 Kommentarer
Etter hva NFFA får opplyst, har Miljødirektoratet valgt Cowi AS som totalleverandør i forbindelse med anbudet om å utvikle elektronisk deklarasjonssystem for farlig avfall og radioaktivt avfall.

Hva om privatperson leverer unormalt store mengder batterier?

Hva om privatperson leverer unormalt store mengder batterier?

 • 28. november 2013
 • 0 Kommentarer
Dette er en situasjon NFFA er blitt konfrontert med fra enkelte medlemmer. NFFA-juristen har gitt svar som maner til ettertanke.

Måle på "hele avfallsfraksjonen" eller deler av den?

Måle på "hele avfallsfraksjonen" eller deler av den?

 • 28. november 2013
 • 0 Kommentarer

Flere medlemmer har anmodet NFFA om å ta opp en svært komplisert problemstilling med betydelige konsekvenser både for avfallsaktører og gjenvinningsbedrifter. Kort referert har problemstilling grunnlag i hvordan man skal måle farlig avfall.


Hvilke kurs er det pålagt å gjennomføre?

Hvilke kurs er det pålagt å gjennomføre?

 • 28. november 2013
 • 0 Kommentarer
NFFA får fra tid til annen spørsmål om hvilke kurs våre medlemmer er pålagt å gjennomføre. Det henvises til at enkelte kurstilbydere nå i enda sterkere grad enn før refererer til at nettopp deres kurs er myndighetspålagt.

Farlig avfallsfokus i NHP3

 • 28. november 2013
 • 0 Kommentarer
NFFA fortsetter i 2014 som leder av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfalls satsningsområde 1, farlig avfall og miljøgifter (NHP3).

Alexela tapte i forsikringssaken

 • 28. november 2013
 • 0 Kommentarer
Punktum satt etter hendelsen ved tidligere Vest Tank i Sløvåg?

Miljødirektoratet: Tilstrekkelig behandlingskapasitet for offshoreavfall

 • 28. november 2013
 • 0 Kommentarer
Miljødirektoratet har nå informert NFFA om deres evaluering av rapport fra Norsk olje og gass. Konklusjonen er at direktoratet mener det er tilstrekkelig kapasitet for behandling av oljeholdig avfall her i landet.

Rapport viser store ulikheter i praktisering av import / eksport av avfall

 • 28. november 2013
 • 0 Kommentarer
Det er store forskjeller på hvordan EU/EØS-landene praktiserer import og eksport av avfall. Det viser en rapport fra Riksrevisjonen som NFFA har fått innsyn i.

Miljødirektoratet varsler stenging av ISO Miljø

Miljødirektoratet varsler stenging av ISO Miljø

 • 22. november 2013
 • 0 Kommentarer
Kort tid etter at Miljødirektoratet stengte virksomheten ved Sandnessjøen Gjenvinning, er varsel om stenging sendt en ny bedrift. Denne gangen er det ISO Miljø i Stokke i Vestfold som har fått denne svært dramatiske reaksjonsformen. Hverken ISO Miljø eller Sandnessjøen Gjenvinning er medlemmer av NFFA.

NFFA-juristen: Utvilsom rett til å omklassifisere

NFFA-juristen: Utvilsom rett til å omklassifisere

 • 21. oktober 2013
 • 0 Kommentarer
Et NFFA-medlem har opplevd at Fylkesmannen setter i tvil retten til å omklassifisere i tilfeller hvor avfallsprodusent åpenbart har klassifisert feil. NFFA har utredet temaet gjennom vår jurist. Utredningen kan være aktuell også for andre NFFA-medlemmer.

Statsbudsjettet 2014: Viktige momenter for NFFAs medlemmer

Statsbudsjettet 2014: Viktige momenter for NFFAs medlemmer

 • 14. oktober 2013
 • 0 Kommentarer
NFFAs sekretariat har oppsummert de momenter som som bør være av spesiell interesse for våre medlemmer.

Destruksjon av Syria-våpen i Norge: Farlig avfallsbransjen kan spille viktig rolle!

Destruksjon av Syria-våpen i Norge: Farlig avfallsbransjen kan spille viktig rolle!

 • 10. oktober 2013
 • 0 Kommentarer
Flere NFFA-medlemmer har uttalt seg positive til å være bidragsytere dersom Syrias kjemiske våpen skal destrueres i Norge. Også NFFA har gitt en medieuttalelse i saken, ved å understreke bransjens kompetanse og samfunnsrolle.

NFFA-medlemmer: Møt ny leder i Stortingets miljø- og energikomité, Ola Elvestuen på Kick off for NHP på Bygg Reis deg 17. oktober

NFFA-medlemmer: Møt ny leder i Stortingets miljø- og energikomité, Ola Elvestuen på Kick off for NHP på Bygg Reis deg 17. oktober

 • 8. oktober 2013
 • 0 Kommentarer
Alle NFFA-medlemmer som håndterer byggavfall, er invitert til Bygg Reis Deg på Lillestrøm 17. oktober kl. 1000-1200 (Thon Hotel Arena Lillestrøm, møterom Svalbard). Her vil Nasjonal handlingsplan for bygg og anleggsavfall 2013-2016 (NHP3) bli presentert.

Resultat av pågående kontrollaksjon: Varsel om stans ved farlig avfallsbedrift!

Resultat av pågående kontrollaksjon: Varsel om stans ved farlig avfallsbedrift!

 • 1. oktober 2013
 • 0 Kommentarer
Som tidligere varslet NFFAs medlemmer, gjennomfører Miljødirektoratet tilsynsaksjoner overfor mottaksanlegg for farlig avfall i september. Vi vil følge opp resultatene, men registrerer at direktoratet nå varsler selskapet Sandnessjøen Gjenvinning AS om at deres anlegg ved Helgelandsbase vil bli pålagt å stanse.

Deklarering av kabler som farlig avfall

 • 19. september 2013
 • 0 Kommentarer
Norsk Returmetallforening og NFFA har sendt felles brev til Miljødirektoratet om håndtering av elektriske kabler som kan være farlig avfall. I fellesskap understreker vi at det er avfallsprodusent som er ansvarlig for å deklarere kabler som er farlig avfall. Dette forholdet brytes daglig, mener våre to foreninger.

Farlig avfall i Norge - ikke farlig i andre land?

 • 16. september 2013
 • 0 Kommentarer
I enkelte sammenhenger er NFFA gjort kjent med ulik definisjon av farlig avfall i Norge sammenlignet i EU-land. Vi har forsøkt å identifisere hvilke fraksjoner dette gjelder.

Erfaringsmøte om refusjonsolje

Erfaringsmøte om refusjonsolje

 • 16. september 2013
 • 0 Kommentarer
Over 60 personer deltok på erfaringsmøte om refusjonsolje som ble avholdt i forkant av Farlig avfallskonferansen i Bergen. Her er presentasjonene.

Farlig avfallskonferansen 2013 med nær 340 deltakere!

 • 13. september 2013
 • 0 Kommentarer
Farlig avfallskonferansen 2013 er gjennomført i Bergen 11. og 12. september. Foredragene er nå publisert på NFFAs hjemmeside.

Avfallsstrategien framlagt: Ingen revolusjon

 • 5. august 2013
 • 0 Kommentarer
Miljøvernministeren har lagt fram regjeringens strategi om avfall. Strategien har vært etterlengtet, men er som strategidokument lite muskuløs. Spesielt gjelder dette innen farlig avfall.

NFFA: Uttaler seg om Avfallsforskriften og nye EAL-koder

NFFA: Uttaler seg om Avfallsforskriften og nye EAL-koder

 • 23. juni 2013
 • 0 Kommentarer
NFFA har nå sendt KLIF sin høringsuttalelse om foreslåtte endringer i Avfallsforskriftens kapittel 11. Samtidig har vi på KLIFs anmodning beskrevet behovet for nye EAL-koder.

RSS
12

Nyhetsarkiv