Veileder for farlig avfall i bilbansjen

 • 17. desember 2004
 • 0 Kommentarer
NFFA har vært involvert i arbeidet med å utvikle en veileder for håntering av farlig avfall i bilbransjen, gjennom innspill i en referansegruppe. Last ned veilederen her.

Innspill til handlingsplan 2005-2008

 • 16. november 2004
 • 0 Kommentarer
I den forbindelse ber NFFAs styre om innspill fra medlemmene, slik at planen best mulig gjenspeiler medlemmenes ønsker og behov. Ved å klikke på lenken under kan du laste ned nåværende handlingsplan med kommentarfelt, slik at du kan legge inn dine forslag og synspunkter. Planen er oppdatert med nytt navn og logo, samt at spesialavfall er erstattet med farlig avfall. Hvis du har innspill og kommetarer så send disse til Marit Holtermann Foss på e-post (mhf@pil.no) eller på faks 23 08 78...

NFFA hjelper SFT med modernisering

 • 2. november 2004
 • 0 Kommentarer
Bakgrunnen for oppdraget fra SFT er det omfattende prosjektet "Modernisering av deklarasjonssystemet for farlig avfall". Det tas sikte på å gå over til elektronisk deklarering av farlig avfall i et system som er tenkt klart til bruk 1. januar 2006. NFFAs prosjekt vil ta utgangspunkt i medlemmenes behov i forhold til de opplysninger som finnes på dagens deklarasjonsskjema. Er alle opplysningene på dagens skjema relevante i hverdagen? Vil det være hensiktsmessig å etterspørre ytterligere...

SFTs strategi for farlig avfall 2004-2006

 • 22. oktober 2004
 • 0 Kommentarer
NFFA reagerer bl.a. på SFTs "svartmaling" av bransjen. Les brevet ved å bruke linken under.

Vellykket konferanse: "Farlig avfall 2004"

 • 17. september 2004
 • 0 Kommentarer
Den mest fremtredende av foredragsholderne på årets konferanse var utvilsomt finansmannen Bjørn Rune Gjelsten. Gjelsten sitter som eier av Noah, og kunne under konferansen fortelle hvorfor han har valgt å gå inn i vår bransje. Styreleder i Worldwatch Institute Norden, Øystein Dahle prøvde å besvare spørsmålet "kan miljø og business gå hånd i hånd?". De stilte begge opp på intervju i Tønsbergs Blad og du kan lese artikkelen her.

Foredrag "Farlig avfall 2004"

 • 17. september 2004
 • 0 Kommentarer

Veileder til ”Forskrift om farlig avfall” fra SFT og NFFA

 • 16. juni 2004
 • 0 Kommentarer
Målet har vært å lage en helhet og en brukervennlighet som kan komme bransjen og aktørene til gode. Veilederen gir utdypende informasjon om de mest sentrale temaene:  -Den europeiske avfallslisten -Hvordan avgjøre om en avfallsfraksjon er farlig eller ikke -Deklarering av farlig avfall -Prøvetaking og analyser -Ansvarsforhold Ideelt sett skulle man nå hatt en ferdig tolkning av forskriften og en klar håndbok for håndtering av farlig avfall, men veilederen gir ikke fullstendige...

Konferansen Farlig avfall 2004

 • 7. juni 2004
 • 0 Kommentarer
Temaet for årets konferanse er farlig avfall som business. Blandt annet kommer Noahs nye eier, finansmann Bjørn Rune Gjelsten, styreleder i Worldwatch Institute Norden Øystein Dahle og tidligere miljøvernminister Torbjørn Berntsen. Befaringen går i år til Esso Slagentangen. Som vanlig på konferansen er det også mange innlegg av mer praktisk art. Meld deg på konferansen på Norsas' hjemmeside i dag! Ta kontakt med NFFAs sekretariat ved Marit Holtermann Foss (23 08 78 57,...

Medlemsmøte Stjørdal avlyst

 • 7. mai 2004
 • 0 Kommentarer
 

Nytt styre valgt på Årsmøtet

 • 1. april 2004
 • 0 Kommentarer
Følgende er styremedlemmer: Leder: Roar Hansen - NOAH Nestleder: Leif Larsen - Frevar Kasserer: Erik Erlien - Trondheim Renholdsverk Styremedlem behandlere: Bjørn Roger Broen - NSO Oljegjenvinning Styremedlem innsamlere: Oskar Jørgensen - Septik & Miljøservice Styremedlem kommunale/interkommunale selskaper: Frode Grindheim - BIR Avfallsbehandling Varamedlemmer: Behandlere: Arne Paulsrud - Renor Innsamlere: Øistein Trondsen...

Nytt navn på foreningen!

 • 1. april 2004
 • 0 Kommentarer
Foreningen har siden 2001 hatt navnet Norsk Spesialavfallsforening, forkortet NSAF. Etter endringene i forskriftene fra spesialavfall til farlig avfall, fant Årsmøtet det naturlig at foreningen endrer navn. Det nye navnet er: Norsk forening for farlig avfall Årsmøtet ga styret fullmakt til å utarbeide logo og hjemmeside. Dette arbeidet blir gjort i løpet av april. I forbindelse med navneendringen ble det også gjort en vedtektsendring for å oppdatere fra spesialavfall til farlig avfall....

RSS

Nyhetsarkiv