Deklarasjonsskjemaet må tilpasses brukerne

 • 21. desember 2001
 • 0 Kommentarer
Dette er blant de klare råd NSAFs styre gir NORSAS i forbindelse med at sistnevnte har anmodet om NSAFs syn på deklarasjonsskjemaet. I uttalelsen heter det videre at skjemaet bør utformes slik at det klart går frem hvilke felt en må fylle ut avhengig av hvilken rolle en har. For eksempel bør det gå klart frem hvilke felt produsenten skal fylle ut og hvilke som er forbeholdt aktøren. Dette bl.a. for å presisere hvilket ansvar produsenten har ved levering av avfall og ikke minst ved...

NSAFs høringssvar til SFT om Avfallslista

 • 28. november 2001
 • 0 Kommentarer

NSAF arrangerer kjemikurs

 • 16. november 2001
 • 0 Kommentarer
Kurset vil bli ledet av en våre fremste veteraner – sivilingeniør Hans Lindemann Han er kjemiutdannet og har arbeidet i spesialavfallsbransjen i mer enn 20 år. Han vet derfor hvilke spørsmål og utfordringer som kan oppstå i vårt daglige arbeid. Før vi legger for mye arbeid og bestiller plass, ønsker vi imidlertid å få rede på hvor stor inntresse det er for å delta. Gi oss beskjed via E-post nsaf@fredrikstad.frisurf.no eller ta kontakt med Anne i vårt sekretariat telefon: 69 31 03...

Spørreundersøkelse om mottak av eksplosiver

 • 11. november 2001
 • 0 Kommentarer
Mottakere/innsamlere av spesialavfall har i sine tillatelser ikke anledning til å ta i mot eksplosivt avfall. Ved innsamling av spesialavfall fra private husholdninger dukker det likevel opp slikt avfall fra tid til annen. NSAF ønsker å kartlegge hvilket omfang dette problemet har for våre medlemmer.   Vi ber dere derfor om å returnere spørreskjemaet til vårt sekretariat innen 01.12.01. Brevet og undersøkelsen ble sendt samtlige medlemmer 6. november.

Avfallsstoffnummer beholdes

 • 19. oktober 2001
 • 0 Kommentarer
På bakgrunn av ryktene har NSAF kontaktet SFT og poengtert viktigheten av fortsatt å benytte avfallsstoffnumrene som i dag. De fleste innsamlere av spesialavfall har et varekoderegister for fakturering som er basert på disse numrene. Et eventuelt bortfall av avfallsstoffnumrene vil kunne føre til at myndighetene og bransjen ikke snakker samme "språk" lenger. Fra EAK kodene ble innført og frem til i dag, har vi ved flere anledninger (Spesialavfallskonferansen, Kontaktmøte, m.m.) blitt...

Oppdatert medlemsinformasjon

 • 6. september 2001
 • 0 Kommentarer
I denne seksjonen tilbyr NSAF sine medlemmer gratis markedsføring, og vi antar at det er i samtliges interesse at informasjonen er korrekt og oppdatert. Medlemsinformasjonen er i tillegg den eneste oversikten som finnes over bedrifter som opererer bransjen vår. I denne sammenheng er det viktig at foreningen bl.a. har korrekt hjemmesideadresse. Her får nemlig medlemmene en gratis lenke til egne hjemmesider. Ved å benytte dette tilbudet, er medlemskontingenten nesten tjent inn. Eksklusiv...

NSAF inviteres til samarbeid om sprengstoff

NSAF inviteres til samarbeid om sprengstoff

 • 6. september 2001
 • 0 Kommentarer
- Møtet var meget positivt og viser til fulle at NSAFs kompetanse er av nytte for myndighetene i denne typen arbeid. Vi har sagt oss villig til å gjøre visse undersøkelser om omfanget av problemet blant våre medlemmer, opplyser NSAFs ene representant på møtet, formannen Roar Hansen. Det var han og nestformannen Magne Thingnæs som møtte SFT og DBE. Dialog med medlemmene- Foreningen er avhengig av en god dialog med medlemsbedriftene i denne saken. Vi vet at håndtering av eksplosive varer...

RSS

Nyhetsarkiv