Farlig avfall 2017: Her er foredragene!

Farlig avfall 2017: Her er foredragene!

  • 15. september 2017
  • 0 Kommentarer

Dagen etter avslutning avslutning av konferansen i Stavanger, er det stor etterspørsel etter å få foredragene. Vi oppfatter dette som om årets konferanse inneholdt presentasjoner av stor interesse for bransjen. NB: Til brukere av veilederen "Hva gjør avfall farlig?", og for å unngå enhver tvil knyttet til bruk av denne: Miljødirektoratets kommentar fra salen om uenighet knyttet til èn av konklusjonene i veilederen, er i etterid avklart som en misforståelse. 


Mottak kan ikke lenger deklarere for avfallsprodusent

Mottak kan ikke lenger deklarere for avfallsprodusent

  • 11. september 2017
  • 0 Kommentarer

Miljødirektoratet stenger nå for midlertidig praksis hvor avfallsmottak kan deklarere farlig avfall på seg selv i de tilfeller hvor avfallsprodusenten ikke er kjent med Avfallsdeklarering.no.


RSS

Nyhetsarkiv