Oppdatert informasjon om blåsesand

Oppdatert informasjon om blåsesand

  • 29. september 2016
  • 0 Kommentarer

Det er behov for en presisering og oppdatering av informasjon om avfallsfraksjonen blåsesand (bl.a. i NFFA-veilederen 2015-2017).


Nytt NFFA-kurs som underbygger forskrift

Nytt NFFA-kurs som underbygger forskrift

Gassmåling og sertifikatutsteder

  • 28. september 2016
  • 0 Kommentarer

Dette er nytt NFFA-kurs av stor viktighet bl.a. for alle aktører som besitter tankkapasitet. I tråd med NFFAs kursstrategi, underbygger kurset krav i gjeldende forskrifter. Kurset gjennomføres i samarbeid mellom NFFA og Paul W. Østland Industrimiljø. Kurset (5 dager) arrangeres 28. november - 2. desember (uke 48).


Meld ønsker om endringer i Avfallsdeklaring.no til NFFA!

  • 20. september 2016
  • 0 Kommentarer

Miljødirektoratet har bedt om innspill til ønskede endringer i Avfallsdeklarering.no. NFFA oppfordrer våre medlemmer til å gi oss innspill innen 28. september.


Farlig avfallskonferansen: Ny deltakerrekord!

Farlig avfallskonferansen: Ny deltakerrekord!

  • 18. september 2016
  • 0 Kommentarer

393 deltakere var tilstede under Farlig avfallskonferansen 2016 i Trondheim 15.- 16. september. Ny deltakerrekord! Her er foredragene.


Avklaring på utfordring: Håndtering av kollisjonsputer

Avklaring på utfordring: Håndtering av kollisjonsputer

  • 9. september 2016
  • 0 Kommentarer

Medlemmer har forelagt NFFA problemstillinger knyttet til håndtering av kollisjonsputer (airbags) ved mottak av disse på godkjent mottak for farlig avfall.


RSS

Nyhetsarkiv