Farlig avfallskonferansen: Slutt  på papirdeklarering fra nyttår?

Farlig avfallskonferansen: Slutt på papirdeklarering fra nyttår?

  • 21. september 2015
  • 0 Kommentarer
Farlig avfallskonferansen 2015 er historie. Med over 380 påmeldte ble det ny deltakerrekord, men viktigere enn som så: Konferansen ga nyttig og ny informasjon og innsikt. Ett av budskapene som vekket mest oppsikt i år, kom fra Miljødirektoratet som varslet mulig stans i papirdeklarering allerede fra kommende nyttår. Foredragene er nå publisert.

Forslag til store økninger i gebyrsatsene

Forslag til store økninger i gebyrsatsene

  • 15. september 2015
  • 0 Kommentarer
NFFA har gitt høringsuttalelse til Miljødirektoratet om forslag til nye gebyrsatser i Forurensningsforskriften. Satsene foreslås økt betydelig og NFFA begrunner hvorfor foreningen er imot økningene.

SISTE NYTT: Endringene i Avfallsforskriften besluttet

  • 14. september 2015
  • 0 Kommentarer
Ventetiden har vært lang, men nå har departementet på Miljødirektoratets anmodning besluttet endringer i Avfallsforskriftens kapittel 11. Bl.a. er håndteringsbegrepet endret, innsamlerbegrepet bortfaller og kompetansekravet er definert i forskrift.

RSS

Nyhetsarkiv