Deklarering av kabler som farlig avfall

  • 19. september 2013
  • 0 Kommentarer
Norsk Returmetallforening og NFFA har sendt felles brev til Miljødirektoratet om håndtering av elektriske kabler som kan være farlig avfall. I fellesskap understreker vi at det er avfallsprodusent som er ansvarlig for å deklarere kabler som er farlig avfall. Dette forholdet brytes daglig, mener våre to foreninger.

Farlig avfall i Norge - ikke farlig i andre land?

  • 16. september 2013
  • 0 Kommentarer
I enkelte sammenhenger er NFFA gjort kjent med ulik definisjon av farlig avfall i Norge sammenlignet i EU-land. Vi har forsøkt å identifisere hvilke fraksjoner dette gjelder.

Erfaringsmøte om refusjonsolje

Erfaringsmøte om refusjonsolje

  • 16. september 2013
  • 0 Kommentarer
Over 60 personer deltok på erfaringsmøte om refusjonsolje som ble avholdt i forkant av Farlig avfallskonferansen i Bergen. Her er presentasjonene.

Farlig avfallskonferansen 2013 med nær 340 deltakere!

  • 13. september 2013
  • 0 Kommentarer
Farlig avfallskonferansen 2013 er gjennomført i Bergen 11. og 12. september. Foredragene er nå publisert på NFFAs hjemmeside.

RSS

Nyhetsarkiv