Farlig Avfall 2009: Her er foredragene!

Farlig Avfall 2009: Her er foredragene!

  • 17. september 2009
  • 0 Kommentarer
Konferansen samlet også i år toneangivende aktører både fra privat og offentlig sektor. Foredragsholderne og temaene de presenterte fikk svært gode tilbakemeldinger. Det gjorde også miljøvernminister Erik Solheim for sin engasjerte innledning. Han berømmet forøvrig bransjen, understreket dens viktighet og hilste velkommen den stolthet bransjen etterhvert har fått.   De som ikke deltok i år, gikk glipp av en rekke poenger til nytte i egen hverdag. Både toll- og...

NB: Redusert gebyr for deklarering!

  • 2. september 2009
  • 0 Kommentarer
Endringen er nedfelt i avfallsforskriften kapittel 12 om gebyr for deklarering av farlig avfall. Paragraf § 12-2 om gebyrets størrelse:   "Gebyrets størrelse er kr 45,- pr. tonn avfall inntil 1000 tonn mottatt farlig avfall pr. år pr. bedrift. Når samlet årlig mottatt avfallsmengde blir større enn 1000 tonn, skal det ikke betales gebyr for den avfallsmengden som overstiger 1000 tonn."   Vi registrerer at ikke alle er klar over endringen. SFT har da også lagt ut...

RSS

Nyhetsarkiv