Pilotprosjekt avsluttet: Veileder for transport av farlig avfall

Pilotprosjekt avsluttet: Veileder for transport av farlig avfall

  • 21. september 2008
  • 0 Kommentarer
NFFAs veileder er utarbeidet i samarbeid med AS Farlig Gods ved Anne-Mette Lillehagen. AS Farlig Gods har gitt uvurderlig hjelp i arbeidet. Det samme har en egen prosjektgruppe av NFFA-medlemmer. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gitt faglig veiledning underveis, og også et økonomisk bidrag. Uttalelser underveis i arbeidet er også innhentet hos Statens forurensnigstilsyn (SFT). Det er allikevel NFFA som står ansvarlig for innholdet.   Veilederen kan bestilles...

Farlig avfall 2008: Jubileumssuksess (foredragene er lagt ut)

Farlig avfall 2008: Jubileumssuksess (foredragene er lagt ut)

  • 18. september 2008
  • 0 Kommentarer
NFFA hilser alle deltakerne og takker for to fine dager. Det er alltid hyggelig å møte medlemmer og andre bransjefolk på Farlig avfallskonferansene.   De av årets deltakere som ikke er medlemmer av NFFA, oppfordrer vil til å ta kontakt!   Meld dere inn i det gode fellesskapet, og støtt en forening som jobber for de som genererer, transporterer og behandler farlig avfall. Vi arbeider for et hensiktsmessig og forståelig regelverk med utgangspunkt i aktørenes praktiske...

RSS

Nyhetsarkiv