Farlig avfall 2006 gjennomført med nær 200 deltakere!

  • 15. september 2006
  • 0 Kommentarer
De umidelbare tilbakemeldingene tyder på stor tilfredshet med gjennomføringen og med foredragsholderne.  Seminardeltakerne ble mye nyttig informasjon til del. Seniorrådgiver Eirik Wormstrand i Norsas offentliggjorde en ferske data om bransjen og dens aktører. Flere deltakere fortalte etter foredraget at de fikk ny innblikk i den posisjonen deres egen virksomhet har på markedet.  Også rykende fersk informasjon om den siste utviklingen i EU ga deltakerne...

NFFA reagerer på informasjonspraksis etter kontrollaksjoner

  • 1. september 2006
  • 0 Kommentarer
Styret i NFFA har diskutert erfaringene etter våren/sommerens kontrollaksjoner. Ett forhold tar foreningen nå aksjon på, nemlig den informasjonspraksis noen av fylkesmennene har. NFFA sitter med konkrete eksempler på at virksomheter er blitt omtalt svært negativt i media etter å ha blitt kontrollert. NFFA mener de kontrollerte virksomhetene må få kontrollrapporten til uttalelse før rapporten tilgjengeliggjøres for media. Det er viktig å understreke at NFFA ikke ønsker hemmeligholdelse...

NFFA med å lage veiledning om oljeutskillere

  • 1. september 2006
  • 0 Kommentarer
Det var opprinnelig NORVAR som tok initiativet til arbeidet. NORVAR er kommunenes interesse- og kompetansesenter innen vann og avløp. Mange av NFFAs medlemmer blir ofte stilt innfor problematikk knyttet til oljeutskillere, og vi ønsker å bidra til at våre medlemmer opplever dette arbeidsområdet minst mulig komplisert. Noe av behovet for en veileder er oppstått etter at nytt avløpsregelverk gir kommunene myndighet til å fastsette krav som fraviker standardkravene i...

RSS

Nyhetsarkiv