Oppdatert medlemsinformasjon

  • 6. september 2001
  • 0 Kommentarer
I denne seksjonen tilbyr NSAF sine medlemmer gratis markedsføring, og vi antar at det er i samtliges interesse at informasjonen er korrekt og oppdatert. Medlemsinformasjonen er i tillegg den eneste oversikten som finnes over bedrifter som opererer bransjen vår. I denne sammenheng er det viktig at foreningen bl.a. har korrekt hjemmesideadresse. Her får nemlig medlemmene en gratis lenke til egne hjemmesider. Ved å benytte dette tilbudet, er medlemskontingenten nesten tjent inn. Eksklusiv...

NSAF inviteres til samarbeid om sprengstoff

NSAF inviteres til samarbeid om sprengstoff

  • 6. september 2001
  • 0 Kommentarer
- Møtet var meget positivt og viser til fulle at NSAFs kompetanse er av nytte for myndighetene i denne typen arbeid. Vi har sagt oss villig til å gjøre visse undersøkelser om omfanget av problemet blant våre medlemmer, opplyser NSAFs ene representant på møtet, formannen Roar Hansen. Det var han og nestformannen Magne Thingnæs som møtte SFT og DBE. Dialog med medlemmene- Foreningen er avhengig av en god dialog med medlemsbedriftene i denne saken. Vi vet at håndtering av eksplosive varer...

RSS

Nyhetsarkiv