Informativt teknologiseminar om flyveaske

Informativt teknologiseminar om flyveaske

  • 30. august 2018
  • 0 Kommentarer

Over 40 påmeldte viste interesse for fagseminar om behandling av flyveaske. Deltakerne fikk innsyn i to rapporter utarbeidet henholdsvis av SINTEF og Norsk Energi på vegne av NOAH.


RSS

Nyhetsarkiv