Avfallsstrategien framlagt: Ingen revolusjon

  • 5. august 2013
  • 0 Kommentarer
Miljøvernministeren har lagt fram regjeringens strategi om avfall. Strategien har vært etterlengtet, men er som strategidokument lite muskuløs. Spesielt gjelder dette innen farlig avfall.

RSS

Nyhetsarkiv