Strålevernet svarer på spørsmål fra NFFA

Strålevernet svarer på spørsmål fra NFFA

 • 23. august 2010
 • 0 Kommentarer
Regelverket som er på trappene (se tidligere info fra NFFA) har skapt mange spørsmål i farlig avfallsbransjen.   Her kan du se noen av spørsmålene og Strålevernets svar.   Foto: Fra NFFAs godt besøkte seminar i våres om det nye regelverket for radioaktivt avfall.

Refusjonsolje: KLIF imøtekommer NFFA på viktige punkter

 • 23. august 2010
 • 0 Kommentarer
Medlemmenes innspill ble bl.a. hentet i et eget arbeidsseminar tidligere i år. Nå har KLIF meddelt flere endringer i ordningen.     Direktoratet ber også om å bli orientert av Norsas om månedlig rapportering om de anmodninger konsulentselskapet ikke finner refusjonsberettiget. Les KLIFs brev til Norsas og NFFA nedenfor.

Ny formulering av kompetansekravet

 • 23. august 2010
 • 0 Kommentarer
I den reviderte malen fra KLIF er kravene omformet og detaljert ytterligere. Den nye malen presiserer også at ”lagret farlig avfall skal medtas i bedriftens årlige regnskap i tråd med regnskapsloven, slik at de fremtidige kostnadene til behandlingen av dette avfallet fremkommer i regnskapet.” Se formuleringene rundt kompetansekravene her!   KLIFs Karl S. Norbraathen kommenterer overfor NFFA at det nå er formulert en mer fleksibel tilnærming enn tidligere bl.a. etter...

NFFA gjør presiseringer overfor Standard Norge om avfallsstoffnummer

 • 23. august 2010
 • 0 Kommentarer
Dette gjelder 7155, 7156 og 7157. Vi påpeker imidlertid også nye forhold som Norsk Standard bør vurdere.    Vi gjør Norsk Standard oppmerksom på at vi nylig sendte brev til KLIF om behov for et nytt avfallstoffnummer på propan / gassbeholdere. Vi ber om at dette også tas med i den vurdering Norsk Standard nå skal gjøre.   Vi melder også at avfallstoffnummer 7999 Uklassifisert / ukjent farlig avfall står oppført under den nye standarden. Vi bør Norsk Standard om dette...

NFFA bekymret for mottaksstopp av EE-avfall

 • 23. august 2010
 • 0 Kommentarer
Elretur AS har varslet mottaksstopp for EE-avfall i flere fylker. Selskapets begrunnelser er at deres forpliktede hentekvote er oppnådd.   Dermed er påny en situasjon oppstått hvor elektronisk avfall inneholdende komponenter med farlig avfall kan hope seg opp.   NFFA mener det er på høy tid at returordningen for elektrisk og elektronisk avfall må vurderes pånytt.   Nedenfor ser du KLIFs svar på NFFAs bekymringsmelding. 

Mer om refusjonsolje: KLIF enig med NFFA om behovet for analysestandarder

 • 23. august 2010
 • 0 Kommentarer
Direktoratet ber nå om tilbud fra konsulentbransjen om tilbud på gjennomføring av arbeidet. Behovet for felles analysestandarder ble etterlyst i en egen gjennomgang NFFA hadde med KLIF på forsommeren.   I tilbudsbrevet KLIF har sendt konsulentselskapene heter det bl.a.:   "Dagens krav til analysemetoder er imidlertid lite detaljerte, og det viser seg at de to laboratoriene (NSO-laboratoriet og Eurofins-Chemlab AS) som utfører analyser for ordningen benytter forskjellige...

Ikke godt nok resultat av kontroll av mottaks- og mellomlagringsanlegg

 • 23. august 2010
 • 0 Kommentarer
Denne gang hadde 123 av de 149 kontrollerte avvik (83 prosent). Dette representerer en økning på 10 prosent siden kontrollen for fire år siden. NFFA mener dette dessverre ikke er et resultat å være stolt av. Det vurderes politianmeldelse av to anlegg.    I møtet med NFFA uttrykte KLIF bekymring over de resultatene som kontrollaksjonen medførte, og at vi er inne i en negativ trend. Resultatet av kontrollen bidrar til at KLIF sannsynligvis ønsker å opprettholde et regime med...

Det blir rekorddeltakelse på Farlig avfall 2010

Det blir rekorddeltakelse på Farlig avfall 2010

 • 23. august 2010
 • 0 Kommentarer
Påmeldingene til årets Farlig avfallskonferanse på Rica Nidelven hotell i Trondheim 14. og 15. september strømmer fortsatt på. Vi har derfor bestilt ytterligere hotellkapasitet. Vi ber våre medlemmer om ikke drøye med påmelding. Se programmet her!     Foto: Fra fjorårets konferanse i Oslo.

Avfallsstoffnummer på gassflasker og propanbeholdere kommer?

Avfallsstoffnummer på gassflasker og propanbeholdere kommer?

 • 23. august 2010
 • 0 Kommentarer
Bakgrunnen er vårt innspill om eget stoffnummer for gassflasker og propanbeholdere. Les KLIFs brev til NFFA nedenfor.

RSS

Nyhetsarkiv