NFFAs høringsuttalelse om avfall med radioaktivitet

  • 31. august 2009
  • 0 Kommentarer
I høringsuttalelsen tar vi opp en rekke forhold av betydning for våre medlemmer. Vi kommenterer bl.a. myndighetenes ansvar for balansert informasjon til allmennheten, hvilken betegnelse denne avfallsfraksjonen bør ha, hvilke regler som nå skal gjelde for avfall inneholdende mer enn 5 Bq / g, opplæringstilbud / kompetanse, forhold vedr. deklarering, analysebehov m.v.   Last ned NFFAs høringssvar via linken nedenfor.

SFT ønsker NFFA med i arbeidet med elektronisk deklarering

  • 20. august 2009
  • 0 Kommentarer
NFFA er ønsket med i den arbeidsgruppen som nå får en re-start. SFT tenker seg arbeidet gjennomført i flere trinn. I trinn 1 skal det utarbeides konsekvensutredninger, prosjektplan og kravspesifikasjon.   Tilsynet har inngått avtale med Mepex Consulting om bistand under trinn 1. Arbeidet skal gjennomføres i løpet av 2009. Prosjektoppstart er i august.   NFFA ser fram til deltakelse i arbeidsgruppen. Vi mener det er store økonomiske og kvalitetsmessige gevinster å hente både...

NFFA vekker interesse i Sverige

  • 20. august 2009
  • 0 Kommentarer
På SAKABs 40-årsjubileum i august, er vi invitert til å presentere foreningen. Det svenske farlig avfallsmiljøet vil vurdere å etablere en svensk utgave av foreningen vår.

Høringsmøte med MD om radioaktivt avfall lovet godt

  • 20. august 2009
  • 0 Kommentarer
Møtet bidro til flere avklaringer i komplisert sakskompleks. Deltakerne er lovet et referat fra møtet, og med mest mulig konkrete svar på de spørsmål som ble meldt inn. Innen dette er mottatt, er NFFAs egne konklusjoner disse: Det er ikke aktuelt for myndighetene å utsette ikrafttreden av det nye regelverket, som er besluttet til 01.01.2010 Myndighetene (Statens strålevern, SFT/Miljøverndepartementet) vil bidra til etablering av ”kreative overgangsordninger” samt ”stor grad av...

RSS

Nyhetsarkiv