Støtte fra DSB: NFFA lager ADR-veileder

  • 27. august 2007
  • 0 Kommentarer
Mange av våre medlemmer har etterlyst en veileder knyttet til den stadig mer omfattende ADR-boka. Tidlig i sommer tok NFFA initiativ i sammenhengen, og i løpet av høsten starter arbeidet med å utarbeide veilederen.   Tanken er å lage en veileder som er myntet på praktikerne, blant dem de som kjører farlig avfall, har ansvar for emballering eller på annen måte må foholde seg til ADR-forskriften hva gjelder farlig avfall.    Forklaring på de enkelte fareklassene i...

E-deklarering: SFT ønsker arbeidsmøte med NFFA

  • 27. august 2007
  • 0 Kommentarer
I brev til NFFA uttrykker SFT at det er positivt at bransjen er engasjert i å forbedre dagens deklarasjonssystem. Vi oppfatter SFTs begrunnelse for ikke å kunne støtte det påtenkte pilotprosjektet, primært er at arbeidet skulle bruke en eksisterende, kommersiell løsning som "testpilot". Dette bør vi ha forståelse for.   NFFA vil arbeide videre med temaet elektronisk deklarering. Blant annet vil vil imøtekomme SFTs invitasjon til et arbeidsmøte. Her ønsker...

Medieseminar med Vest Tank som case!

  • 16. august 2007
  • 0 Kommentarer
Vi vil bruke eksplosjonen ved Vest Tank i mai som ”case” og daglig leder Jostein Berland vil redegjøre for sine erfaringer etter å ha blitt offer for en voldsom medieeksponering etter hendelsen. Temaet er høyst aktuelt for NFFAs medlemmer. Den bransje vi representerer – med farlig avfall som tema – er spesielt utsatt for medienes fokus. Ikke alltid trenger det være akutte hendelser som eksplosjoner og uhell, men også andre situasjoner som kan forårsake at journalister tar kontakt....

RSS

Nyhetsarkiv