SISTE: Den nye NFFA-veilederen klar for salg!

SISTE: Den nye NFFA-veilederen klar for salg!

  • 19. juli 2011
  • 0 Kommentarer
NFFA-veilederen i 3. reviderte utgave representerer den mest oppdaterte kunnskapen, tar hensyn til de siste regelendringene og inneholder de nye avfallsstoffnumrene som nå gjelder. Foreliggende utgave -  fersk fra trykkeriet juli 2011 - hensyntar bl.a.:   Revisjon av ADR / RID-regelverket 2011 Nytt regelverk for radioaktivt avfall pr. 1. januar 2011 Nye avfallsfraksjoner innen farlig avfall Videreutviklet NFFA-tabell i tråd med ny NS 9341   Nytt i denne...

RSS

Nyhetsarkiv