Nytt rammedirektiv for avfall – betydning for farlig avfallsbransjen

  • 6. juli 2008
  • 0 Kommentarer
Det er verdt å merke seg følgende hovedpunkter:   Første gang det fattes et generelt gjenvinningsmål i EU Mål om 50 % gjenvinning av glass, metall, papir og plast avfall Mål om 70 % materialgjenvinng av BA-avfall Målene kan håndheves overfor de nasjonale myndighetene. Fem stegs hierarki for avfallshåndtering som skal være en retningslinje for de nasjonale myndigheter (det er uklart hvordan dette vil bli praktisert) Definisjon av når forbrenning er avfall (60 %...

RSS

Nyhetsarkiv