IPPC-direktivet og farlig avfall

  • 12. juli 2005
  • 0 Kommentarer
Formålet med IPPC-direktivet (EUs rådsdirektiv 96/61 EF) er å samle regulering av alle forurensende utslipp til luft, vann og jord fra én og samme virksomhet i én tillatelse, gitt av én myndighet. Ved dette skal man oppnå en mer helhetlig vurdering og regulering av den samlede forurensningsbelastningen forårsaket av en virksomhet, og derigjennom en bedre beskyttelse av miljøet. IPPC-direktivet legger til grunn at regulering fortrinnsvis skal skje ved individuelle utslippstillatelser, men...

Deklarasjonssystemet for farlig avfall

  • 12. juli 2005
  • 0 Kommentarer
SFT har i løpet av våren godkjent søknad om deklarering av farlig avfall på hvitt papir, slik at man kan printe ut skjemaer fra sitt eget system. For at man skal kunne deklarere avfallet på denne måten, må man få godkjent en detaljert søknad til SFT. Kontakt evt. NFFAs sekretariat for mer informasjon.

RSS

Nyhetsarkiv