NSAF tar Brende på ordet

NSAF tar Brende på ordet

  • 5. juli 2002
  • 0 Kommentarer
NSAFs styret behandlet saken, og bestemte seg for å tilby foreningens kompetanse gjennom et eget samarbeid.Miljøverndepartementets brev kan du lese her. Nedenfor kan du laste ned NSAFs brev til SFT.Styret oppfordrer medlemmer som har ulike forslag til tiltak, om å sende disse til sekretariatet ved Thoralf H. Thorsen. 

SFT inviterer til idedugnad om håndtering av drivstoffavfall

  • 3. juli 2002
  • 0 Kommentarer
Dato for møtet er ennå ikke fastsatt, men NSAFs styre har gitt beskjed om at foreningen er positiv til initiativet og at den er beredt til å prioritere saken.InnspillStyret oppfordrer medlemmene til å engasjere seg, og ser gjerne at representanter fra medlemsbedriftene tar kontakt for å bidra med synspunkter og forslag. Ta kontakt direkte med noen av styremedlemmene eller send en E-post til sekretariatet.

Forskrift om tilintetgjøring av eksplosiver

  • 3. juli 2002
  • 0 Kommentarer
Arbeidet med et bedre regelverk for tilintetgjøring av eksplosiver som dukker opp  spesialavfallssystemet går sakte men sikkert fremover. Det er snart ett år siden at NSAF og DBE var i dialog om saken.Nedenfor kan du laste ned og lese NSAFs høringssvar. Her kan du lese DBEs orientering om saken, og utkastet til ny forskrift.

RSS

Nyhetsarkiv