Klassifisering av flyveaske

Klassifisering av flyveaske

  • 20. juni 2016
  • 0 Kommentarer

Flere av NFFAs medlemmer håndterer flyveaske. Det er reist spørsmål om hvordan denne farlig avfallsfraksjonen skal klassifiseres i tråd med CLP-regelverket, og om flyveaske er å betrakte som farlig gods med de praktiske og økonomiske konsekvenser dette har.


Nyttig seminar for behandlingsanleggene

Nyttig seminar for behandlingsanleggene

  • 1. juni 2016
  • 0 Kommentarer

Miljødirektoratet, Norsk Industri og NFFA har for tredje året på rad avholdt sitt seminar for behandlingsanlegg med tillatelse fra direktoratet. Mye nyttig informasjon ble gitt fra myndighetene til bransjen og vice versa.


RSS

Nyhetsarkiv