NYHET: NFFAs grunnkurs tilpasset mottak fra offshore

NYHET: NFFAs grunnkurs tilpasset mottak fra offshore

  • 28. juni 2015
  • 0 Kommentarer
Kurset er nå ferdig utviklet spesielt for NFFAs medlemmer som mottar farlig avfall og radioaktivt avfall fra offshore. Pilotversjon ble gjennomført for ett av våre medlemmer i juni, og deltakernes evalueringer er meget gode.

Høring: Nye gebyrsatser for tilsyn og tillatelser

Høring: Nye gebyrsatser for tilsyn og tillatelser

  • 28. juni 2015
  • 0 Kommentarer
Miljødirektoratet foreslår nå en økning i gebyrnivået og mer tilpassede gebyrsatser ved tilsyn samt arbeid med nye og endring av eksisterende tillatelser. Direktoratet henviser til at satsene tilsvarer beregnet ressursforbruk for de tilhørende aktivitetene. Forslag til endring er på høring med frist 15. september. Vi ber NFFAs medlemmer om innspill til vårt høringssvar.

Høring: Om eksport og import av avfall

Høring: Om eksport og import av avfall

  • 28. juni 2015
  • 0 Kommentarer
Endringene gjelder grensekryssende transport av avfall og vil bli implementert i Avfallsforskriften. Høringsfrist er 21. august, og vi ser gjerne innspill fra medlemmene til NFFAs høringssvar.

Fagmøte om refusjonsolje i forkant av Farlig avfall 2015

Fagmøte om refusjonsolje i forkant av Farlig avfall 2015

  • 3. juni 2015
  • 0 Kommentarer
Temaet er endringer i refusjonsordningen for spillolje forårsaket av elektronisk deklarering. Deltakelsen på fagmøtet er gratis. Seminaret er i samarbeid NFFA, Miljødirektoratet og COWI.

RSS

Nyhetsarkiv